LHL

Hopp direkte til innhold
Nevrologi

Utredning hos hodepinespesialist

Utredning hos en av våre nevrologer med hodepine som spesialfelt, innebærer kartlegging av sykdomsforløpet og finne frem til riktig hodepinediagnose.

Pris
3 490,-
  • Ventetid: Kort ventetid.
  • Varighet: Omtrent 1 time til førstegangsutredning

Dette gir våre hodepinespesialister et godt grunnlag for å kunne sette en korrekt diagnose og en tilpasset behandlingsplan.

Det finnes flere ulike typer hodepine, og det er ikke uvanlig at pasienter lider unødvendig som følge av feil diagnose og følgende manglende behandling. Dette viser viktigheten av å få en fullstendig utredning hos en hodepinespesialist som kan kartlegge og gi riktig diagnose.

Symptomer

Migrene er en vanlig diagnose for hodepine

En av de vanligste hodepinediagnosene er migrene, der omlag 10% av befolkningen opplever migreneanfall i løpet av livet. Anfallene kan vare opptil 72 timer, og klassifiseres ofte som pulserende. Under anfallene kan en også være overfølsomhet ovenfor lyd og lys, samt oppleve kvalme og oppkast. Det kan være flere ulike årsaker til at hver enkelt opplever utløsning av et migreneanfall, såkalte triggere. Ved å føre en hodepinedagbok er det enklere å få en forståelse for hva som utløser migreneanfallene, og derfor enklere å gi riktig behandling.

Andre hodepinediagnoser

Det finnes en mengde ulike typer diagnoser, noe som gjør det viktig å få kartlagt og gitt riktig diagnostisering for optimal behandling. Andre vanlige diagnoser er spenningshodepine, cervikogen hodepine og clusterhodepine.

Spenningshodepine

Spenningshodepine er den vanligste typen, og gir smerter som legger seg som et stramt bånd rundt hodet og over pannen. Formen er episodisk eller kronisk, og utløses ofte som følge av stress. Det er også vanlig at mange får migreneanfall i forbindelse med spenningshodepine.

Cervikogen hodepine

Cervikogen hodepine skyldes forandringer i nakkens ledd og hinner. Selv om årsaken sitter i nakken, vil pasienten ofte klage på smerter i hodet. Smertene kan bre seg over nakke og hode, og ofte over én skulder. Denne formen har mange likhetstrekk med migrene, men pasienten vil ikke respondere på migrenemedisin.

Clusterhodepine

Clusterhodepine, også kalt klasehodepine, har ingen direkte kjent årsak. Denne formen gir smerteanfall i puljer, vanligvis lokalisert rundt eller bak ett øye. Smertene er kraftige og oppleves ofte som skjærende eller sprengende. En kan også oppleve tilleggssymptomer som rødt øye, tåreflod, rennende eller tett nese, svetting i pannen og ansiktet, liten pupill, nedfall og hevelse av øyelokket på samme side, samt lysskyhet, rastløshet og uro.

Om forløpet

Forberedelser

For at du skal få mest ut av konsultasjonen vår hodepinespesialist, er det viktig at du har besvart tilsendte spørreskjemaer i forkant av første undersøkelse. På denne måten vil du være godt forberedt og ha fått mulighet til å tenke gjennom det nevrologen vil gå gjennom med deg.

Beregn omtrent 1 time til førstegangsutredningen, og ha gjerne med partner eller annen pårørende til konsultasjonen. Rapport med råd om oppfølgning sendes til din fastlege etter avtale.

Våre spesialister

Nevrologer

Agnes Bailint Bjørke

Spesialist i nevrologi

Sandvika Nevrosenter

Aud Nome Dueland

Aud Nome Dueland

Dr. med, spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand. med. 1986, Oslo
Spesialist i nevrologi 1997
Dr. med 1995 i herpes infeksjoner i nervesystemet

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Rikshospitalet, Ullevål Sykehus, Sandvika Nevrosenter

Faglig profil:  Generell nevrologi, hodepine, migrene, MS, herpes infeksjoner.

Kristine Bodding Gjendemsjø

Kristine Bodding Gjendemsjø

Spesialist i nevrologi

Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1989, Oslo
Spesialist i nevrologi 2003

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Elverum,
Nevrologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus,
Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Hodepine, demens, infeksjonstilstander i
nervesystemet, nakke-/ryggplager, Parkinsons sykdom, generell nevrologi.

Marina Manske

Marina Manske

Spesialist i nevrologi

Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1987, Göttingen
Spesialist i nevrologi 2004

Yrkeserfaring: Rehabilitering av hjerneskadde, Tyskland,
Nevrologisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus,
Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Hodepine, svimmelhet, nakke-/ryggproblemer og generell nevrologi.

Jolanta Vingen

Jolanta Vingen

Dr. med, spesialist i nevrologi og nevrofysiologi

Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1983, Kaunas i Litauen
Spesialist i nevrologi 1991 i Litauen, 2005 i Norge
Spesialist i klinisk nevrofysiologi 2006
Dr. med. nevrologi 2000, NTNU

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling for intensiv overvåking innen nevrokirurgi, Litauen
Nevrologisk avdeling, Trondheim Universitetssykehus
Nevrofysiologisk seksjon, nevrologisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus
Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Nevrografi/EMG – sykdommer og skader i det perifere nervesystem.

Michael Hollinger

Michael Hollinger

Spesialist i nevrologi

Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand.med  2004, Budapest. Spesialist i nevrologi 2016.

Yrkeserfaring:  Nevrologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer, Nevrologisk avdeling Akershus Universitetssykehus.

Faglig profil:  generell nevrologi, utredning og behandling av cerebrovaskulære lidelser, ultralyd halskar.

Øistein Ramleth

Øistein Ramleth

Spesialist i nevrologi

Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 1989
Spesialist i nevrologi 2002, Oslo

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdeling Ullevål Sykehus og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi og Parkinsons sykdom.

Rajiv Advani

Spesialist i nevrologi. PhD

Sandvika Nevrosenter

Utdanning: Cand. med. 2009, Tsjekkia
Spesialist i nevrologi 2017
Ph.D 2018

Yrkeserfaring: Nevrologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus, Stavanger,
Nevrologisk avdeling, Sykehuset Østfold, Kalnes,
Overlege ved seksjon for hjerneslag, Oslo Universitets sykehus,
Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: hjerneslag