Hopp direkte til innhold
Nevrologi

Utredning hos nevropsykolog

Ved mistanke om nedsatt funksjon i hjernen, for eksempel redusert hukommelse og konsentrasjonsvansker, kan det være aktuelt med utredning hos nevropsykolog.

  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: En nevropsykologisk undersøkelse varer ca 4 timer.

Under utredningen hos nevropsykologen blir det utført en rekke tester som måler kognitive funksjoner, det vil si hvordan hjernen fungerer. Videre blir det fylt ut en del spørreskjemaer. Selve den nevropsykologiske undersøkelsen er standardisert, som vil si tilpasset alder og utdanningsbakgrunn.

Nedsatt hjernefunksjon kan være en følge av:

  • Tidligere hodeskader
  • Begynnende demens
  • Hjerneslag eller hjerneblødning
  • Tidligere episoder med nedsatt oksygentilførsel til hjernen som følge av for eks hjertestans eller drukningsulykker

Ved mistanke om nedsatt hjernefunksjon bør pasienten også utredes av nevrolog, og det bør tas MR av hjernen.

Våre spesialister

Nevropsykologer

Anita Puhr

Spesialist i klinisk nevropsykologi
Sandvika Nevrosenter

Anne-Kristin Solbakk

Spesialist i klinisk nevropsykologi
Sandvika Nevrosenter

Marianne Kofoed-Solheim

Spesialist i klinisk nevropsykologi
Sandvika Nevrosenter

Stein Andersson

Spesialist i klinisk nevropsykologi
Sandvika Nevrosenter

Thomas Mensghoel

Spesialist i klinisk nevropsykologi
Sandvika Nevrosenter

Hva er en nevropsykolog?

En spesialist i nevropsykologi er godkjent psykolog med videreutdannelse i nevropsykologi. For å bli godkjent nevropsykolog kreves det at man har jobbet 5 år med relevant praksis etter at man er blitt psykolog. Utdanningen inneholder spesifikke krav til fordypningspraksis, obligatoriske kurs, veiledning og skriftlig arbeide.