Sandvika nevrosenter

Hopp direkte til innhold
Nevrologi

Utredning hos nevropsykolog

Ved mistanke om nedsatt funksjon i hjernen, for eksempel redusert hukommelse og konsentrasjonsvansker, kan det være aktuelt med utredning hos nevropsykolog.

Pris
1 050,-
  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: En nevropsykologisk undersøkelse varer ca 4 timer.

Under utredningen hos nevropsykologen blir det utført en rekke teste som måler kognitive funksjoner, det vil si hvordan hjernen fungerer. Videre blir det fylt ut en del spørreskjemaer. Selve den nevropsykologiske undersøkelsen er standardisert, som vil si tilpasset alder og utdanningsbakgrunn.

Nedsatt hjernefunksjon kan være en følge av:

  • Tidligere hodeskader
  • Begynnende demens
  • Hjerneslag eller hjerneblødning
  • Tidligere episoder med nedsatt oksygentilførsel til hjernen som følge av for eks hjertestans eller drukningsulykker

Ved mistanke om nedsatt hjernefunksjon bør pasienten også utredes av nevrolog, og det bør tas MR av hjernen.

Kort beskrivelse

Hjernen og ryggmargen omgis av en væske som kalles spinalvæske. Noen sykdommer i sentralnervesystemet kan gi forandringer i spinalvæsken. For visse nevrologiske sykdommer kan det være nødvendig å få tatt prøve av ryggmargsvæsken (spinalpunksjon). Ved en spinalpunksjon tas det en prøve av denne væsken for å undersøke dette, det tas kun ut noen få milliliter.

Dette utfører nevrologene selv og er vanligvis ikke smertefullt. Selve punksjonen og tappingen tar omtrent 20 – 30 minutter. Etter at væsken er oppsamlet tas nålen ut og en liten bandasje legges over innstikksstedet. Væsken vil deretter bli sendt til analyse. Etterpå kan du gjerne ligge å hvile deg i ca. 30 min og du bør ta det med ro resten av dagen.

Våre spesialister

Anne-Kristin Solbakk

Spesialist i klinisk nevropsykologi

Anita Puhr

Spesialist i klinisk nevropsykologi

Thomas Mensghoel

Spesialist i klinisk nevropsykologi

Stein Andersson

Spesialist i klinisk nevropsykologi

Hva er en nevropsykolog?

En spesialist i nevropsykologi er godkjent psykolog med videreutdannelse i nevropsykologi.  For å bli godkjent nevropsykolog kreves det at man har jobbet 5 år med relevant praksis etter at man er blitt psykolog. Utdanningen inneholder spesifikke krav til fordypningspraksis, obligatoriske kurs, veiledning og skriftlig arbeide.