LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Karriereveiledning

Karriere handler om mer enn yrkesvalg ...

Det er viktig å vite hva som motiverer deg og hva som oppleves meningsfylt, både i jobb og fritid. Først når du finner balansen mellom jobb og fritid får du brukt ressursene dine hensiktsmessig.

Hvorfor karriereveiledning?

Karriereveiledningen hos oss gir deg mulighet til å bli bevisst egne styrker og muligheter, og gir deg motivasjon til å ta de valgene som er riktig for deg.

Vi benytter oss av vip24. Dette er et unikt profil- og samtaleverktøy som fremmer bevisstgjøring rundt egne utviklingsmuligheter og karrierevalg på en effektiv måte.

Om Vip24

Vip24 er et "alt i ett-verktøy" som kan brukes både i forhold til karriereveiledning, kompetanseutvikling, rekruttering, omstilling og sykefraværsoppfølging. For å være i stand til å ta gode karrierevalg er det nødvendig at du kjenner til dine friskfaktorer og hva som er kilden til overskudd og energi. Vip24 gir oss mulighet til å kartlegge eventuelle energilekkasjer, årsaker til "skrantende helse" og jobbengasjement.

Vip24 kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat slik at du kan

  • se nye muligheter i jobb, studier og fritid
  • fremme motivasjon, mestring og engasjement
  • skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer

Vi skreddersyr veiledningen ut fra dine behov, men tilbyr i hovedsak tre ulike varianter:

  • Karriereveiledning for ungdom. Målet er å hjelpe skoleelever i valg av studieretning og fremtidig yrkesvalg. Mange opplever å starte på studier de oppdager ikke passer for dem, og bruker unødig tid og penger på utdannelse som ikke blir fullført. Med vip24 kan du være sikrere på at studiet du begynner på passer for deg og din personlighet.
  • Arbeidslivsveiledning. For deg som vurderer å bytte jobb eller karriere, eller som vil lære deg selv bedre å kjenne for å fungere bedre i jobben du har. Er du sliten, utbrent eller ofte syk kan vip24 hjelpe deg å finne energilekkasjer på jobb og ellers i livet, slik at du kommer ut av situasjonen.
  • Vip24-gruppeprosess. Gruppeprosesser kan være nyttig for små og store bedrifter. Vip24-gruppeprosess brukes som karriereveileding, oppfølging av sykmeldte eller bedre ressursutnyttelse i bedriften. Kartleggingen og resultatene vil si noe om hvilke arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø den enkelte trenger for å trives. Vip24-gruppeprosess er hensiktsmessig i organisasjonsutvikling, hvor verktøyet kan bidra til at hver enkelt medarbeider bedre kan se seg selv (egne styrker, utfordringer, motivasjonsfaktorer) i samspill med kollegaer og organisasjonens mål.

Priser

Karriereveiledning for ungdom og arbeidslivsveiledning:

  • Pakkepris 1: Kr. 3 100 for tester, en veiledningssamtale og skriftlig handlingsplan
  • Pakkepris 2: Kr. 4 500 for tester, to veiledningssamtaler og skriftlig handlingsplan

Enkeltveiledninger ut over dette: kr. 920 per time. Normal varighet: 1,5 til 3 timer.

Vip24-gruppeprosess: ta kontakt for et skreddersydd tilbud!

Ønsker dere å bestille eller har behov for mer informasjon? Ring 77 71 59 00 eller send e-post til skibotn.post@lhl.no.