LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Smerteforståelse

Smerteforståelse og stressmestring – en vei til redusert sykefravær?

Omfattende forskning viser at undervisning om smerteforståelse og mestringsstrategier reduserer angst og frykt for smerte. I tillegg reduseres frykten for negative konsekvenser, smertens negative innvirkning på livskvalitet og antall sykemeldingsdager hos personer med kronisk smerte.

LHL-klinikkene Skibotn tilbyr bedriften eller avdelingen muligheten til å få økt kunnskap og bedre forståelse for smerte. Privatpersoner er også velkommen til å delta.

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot deg som har kroniske smerter, men kan være vel så nyttig for deg som jobber sammen med personer med smerter, har ansatte med smerter eller jobber i et yrke hvor du er i fare for å få kroniske smerter senere.

Om kurset

Kurset består av tre undervisninger på totalt seks timer, og tar for seg

  • smerteforståelse
  • stress og stressmestring
  • smertehåndtering

Kurset kan organiseres som enkeltforelesninger eller som et heldagskurs med bevertning hos LHL-klinikkene Skibotn. Vi kan også arrangere kurset i bedriftens egne lokaler, eller andre egnede lokaler i nærheten av bedriften.

Prisen for enkeltpersoner er kr 1 200.

For større grupper eller hele bedriften gjelder egne priser. Ta kontakt med oss for tilbud!

Ønsker dere å bestille eller har behov for mer informasjon? Ring 77 71 59 00 eller send e-post til skibotn.post@lhl.no.