LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Arbeidsrettet rehabilitering

Er du sykmeldt eller har fått dårligere arbeidsevne og trenger hjelp for å komme i arbeid? På LHL-klinikkene Skibotn tilbyr vi arbeidsrettet rehabilitering med tydelig målsetting om at du igjen skal kunne delta aktivt i arbeidslivet.

Tilbys ved

Dagtilbud for deg som er sykmeldt eller har nedsatt arbeidsevne og trenger hjelp til å komme i arbeid.

Rehabiliteringskurset egner seg også for deg som strever med å beholde jobben på grunn av sykdom eller nedsatt arbeidsevne.

Meningsfull bruk av egne ressurser er en viktig frisklivsfaktor og kilde til styrket helse, motivasjon, mestring og arbeidsglede. Gjennom fysisk aktivitet, undervisning og veiledning blir du bevisst dine egne ressurser og muligheter slik at du kan få tilbake eller beholde arbeidsevnen. Tett samarbeid med arbeidsgiver, bedriftshelsetjenesten, lege og NAV sikrer en god prosess.

Om kurset

Vi konsentrerer oss om det positive og ser dine sterke sider og muligheter i stedet for begrensninger. Med økt selvinnsikt og større tro på deg selv får du et bedre grunnlag for å finne meningsfylte arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.

Et bredt sammensatt fagteam bidrar i rehabiliteringsprosessen.

Vi tilpasser rehabiliteringen til dine behov og benytter både individuelle- og gruppebaserte tiltak. Du er hos oss minimum 10, maksimalt 30 timer i uken, mellom kl. 08.00 og 15.30.

I grunnprogrammet vårt inngår

Fysisk trening, med blant annet

  • erfarne fysioterapeuter
  • tilpasset treningsprogram
  • opplæring som gir økt forståelse for effekt og betydning av trening
  • opplevelse av mestring og bevegelsesglede

Samtaler og undervisning, som

  • individuelle samtaler med fast kontaktperson
  • gruppesamtaler
  • karriereveiledning
  • livsstilveiledning
  • undervisning i blant annet, kosthold og ernæring, treningslære, stressmestring, mål og måloppnåelse og smerteforståelse

Tett samarbeid med arbeidsgiver og NAV

  • Kontakt med og oppfølging hos arbeidsgiver, slik at du får de tilretteleggingstiltakene som er best for deg både praktisk, psykososialt og ergonomisk.

Utvidet støtte - tilleggsprogrammer

Hvis du har behov for utvidet støtte tilbyr vi fire tilleggsprogrammer. Disse skreddersys med individuell oppfølging, teori- og gruppeaktiviteter.

Psykiske hindringer: for deg som blir hindret til deltakelse i arbeidslivet på grunn av lidelser som angst og depresjon.

Fysiske hindringer: for deg som mangler overskudd, er utbrent eller lider av muskel- og skjelettplager.

Sosiale hindringer: for deg som har sosiale utfordringer på jobb eller i livet generelt.

Økonomisk veiledning og rådgivning.

Hva koster det?

Arbeidsrettet rehabilitering er et dagtilbud, og alle aktiviteter i tiltaket foregår på dagtid mellom kl. 08.00 og 15.30. Dersom du ønsker, kan du benytte deg av muligheten til å disponere et eget rom (enkeltrom) under tiltaket. Dette koster kroner 100,- per døgn, og i denne prisen inngår eget rom og 2 måltider per dag. Rommet kan disponeres fra mandag til fredag.

Deltar du på aktiviteter på fredagene, må du være forberedt på å pakke ut av rommet på morgenen, men du kan fritt benytte våre fasiliteter (garderobe, dusj, wc, treningsrom) i løpet av dagen.

Dersom du ønsker å overnatte på senteret i helgene er prisen kroner 600,- per døgn (helpensjon). Ønsker du ikke å benytte deg av muligheten til å disponere eget rom, kan du fortsatt benytte deg av alle våre fasiliteter, og måltider kan kjøpes i resepsjonen.

Selv om du ikke får innvilget rehabiliteringsopphold av det offentlige kan du ta kurset på privat basis. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.

Slik søker du

Søknaden om arbeidsrettet rehabilitering må sendes av NAV. Både fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, bedriftshelsetjeneste eller andre behandlere kan gi en anbefaling til NAV om at du får innvilget opphold.

Last ned henvisningsskjema for arbeidsrettet rehabilitering

Dette skjemaet må NAV sende til: 

LHL-klinikkene Skibotn
Gammelveien 29

9143 Skibotn

Hvis du får innvilget plass sender vi deg et tilbud sammen med et skjema som du må fylle ut og returnere til oss.

Vi svarer gjerne på spørsmål! Ring oss på 77 71 59 00 eller send e-post til skibotn.post@lhl.no så hjelper vi deg.