LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Hjerterehabilitering

Rehabilitering er en viktig del av behandlingen i forbindelse med hjertelidelse. Hjerterehabilitering gir økt arbeidskapasitet, bedre livskvalitet og mestring, og kan være like viktig som medikamenter.

Tilbys ved

Egenandel, maks kr 2 050,- Egenandel kr 140,- per døgn (maks 2050,-), resten dekkes. Du kan også bestille opphold selv og betale hele oppholdet selv.

Gjennom bevisstgjøring av egen livsstil reduserer du risikoen for ny hjertesykdom og får en bedre hverdag.

Flere viktige risikofaktorer ved hjertesykdom er forbundet med livsstil og vaner i forhold til blant annet mosjon, kosthold, røyking og stress. Hvis du klarer å endre disse vanene kan det gi deg betydelig positiv og varig helsegevinst.

Hjerterehabiliteringen ved LHL-klinikkene Skibotn foregår i nært samarbeid med kardiologer.

Hvem passer kurset for?

Hjerterehabiliteringen passer for deg som

Du kan komme på rehabilitering tidligst åtte uker etter at du har blitt operert eller har hatt et infarkt.

Om kurset

Rehabiliteringen hos oss går over fire uker. Grunnpilarene er fysisk aktivitet, kosthold, stressmestring og røykeslutt. Tilbudet drives av sykepleiere, fysioterapeuter, psykolog, arbeidslivsveiledere, lege, hjertelege, lungelege og ernæringsfysiolog.

Hjerterehabiliteringen består i hovedsak av fysisk trening og teoretisk undervisning.

Treningen er allsidig og omfatter blant annet

 • trening til musikk
 • moderat styrketrening
 • trening i basseng
 • sykkeltrening
 • intervalltrening
 • turgåing
 • friluftsliv

Vi trener både inne og ute og i oppvarmet basseng, og du får innføring i alt fra stavgang til sirkeltrening og avspenning. Under oppholdet har du et individuelt tilpasset treningsprogram. Før avreise lager vi et nytt program slik at du kan fortsette treningen når du kommer hjem.

I teoriundervisningen tar vi opp aktuelle emner som

 • hjertets oppbygning og funksjon
 • hjertesykdommer og årsaker
 • medikamentbruk
 • behandling av hjertesykdom
 • betydningen av rehabilitering
 • kosthold i teori og praksis
 • stress/adferd og hjertesykdom
 • psykiske reaksjoner
 • trening og mosjonslære
 • pusteteknikk/arbeidsteknikk
 • livstil og risikofaktorer
 • pasient- og trygderettigheter
 • røykeslutt

Hva koster det?

Hvis du har fått henvisning fra lege betaler du kun egenandelen på 140 kroner døgnet, med en makspris på 2 050 kroner for hele oppholdet.

Egenandelen betales før du kommer til oss. Hvis du avbryter oppholdet før avtalt tid, eller du av ulike grunner blir fraværende i deler av oppholdet, vil du ikke få refundert dette beløpet.

Selv om du ikke får innvilget rehabiliteringsopphold av det offentlige kan du ta kurs hos oss på privat basis. Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

Kan pårørende være med?

Pårørende er velkommen til å delta under hele eller deler av oppholdet hos oss. Vi har erfart at det er til stor hjelp for deltakeren om ektefelle eller andre pårørende er med for å få veiledning og informasjon. Det gir også bedre effekt av rehabilitering på sikt.

Pårørende betaler en egenandel på kr 600,- per døgn.
Hvis det er behov for ekstra rom er prisen kr 800,- per person.

Slik søker du

Søknad om hjerterehabilitering må sendes av fastlege eller spesialist. Legen fyller ut et eget henvisningsskjema og sender det til:

Regional Vurderingsenhet
Universitetssykehuset i Nord-Norge – Tromsø
Postboks 1
9038 Tromsø

Last ned henvisningsskjema.

Hvis du får innvilget plass sender vi deg et tilbud sammen med et skjema som du må fylle ut og returnere til oss. Vi trenger også et arbeids-EKG som ikke er eldre enn seks måneder.

Vi svarer gjerne på spørsmål! Ring oss på 77 71 59 00 eller send e-post til skibotn.post@lhl.no så hjelper vi deg gjerne.