LHL-klinikken Skibotn

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn
Overvekt

Rehabilitering ved sykelig overvekt

Opptrening og livsstilsbehandling i samarbeid med Senter for Sykelig Overvekt (SSO) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) etter avtale med Helse-Nord.

Fritt rehabiliteringsvalg
Off. egenandel
140,- /døgn
Du betaler egenandel opp til egenandelstak 2, etter avtale med Helse Nord RHF.
 • Varighet: Varigheten på rehabiliteringsforløpet er inntil tre år.

Overvektsrehabilitering ved LHL-klinikkene Skibotn er et gruppebasert døgntilbud etter avtale med Helse Nord RHF. Varigheten på rehabiliteringsforløpet er inntil tre år.

Passer for

Vårt tilbud er for voksne med en kroppsmasseindeks (KMI) over 40 eller KMI over 35 med vektrelatert tilleggssykdom. Målgruppen er de som er motivert til å jobbe med egen livsstil over lengre tid, og som ønsker å jobbe målrettet mot et bedre liv.

Behandlingsdetaljer

Målet er varig livsstilsendring med fokus på hele mennesket, både fysisk, psykisk og sosialt. Rehabiliteringen skal gjøre deg bevisst på din livsstil. Tilbudet har derfor fokus på refleksjon over hva som avgjør og påvirker valgene vi tar i hverdagen. Vi benytter kognitiv tilnærming for å håndtere tanker, følelser og atferd knyttet til kropp, kosthold og fysisk aktivitet.

Rehabiliteringen inneholder:

 • Kartlegging av livsstil
 • Individuelle samtaler med lege, ernæringsfysiolog og kontaktperson
 • Veiledning til å utarbeide mål for opphold og hjemmeperiode
 • Undervisning og gruppesamtaler i fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse
 • Fysisk aktivitet inne og ute
 • Praktisk matlaging
 • Røyke- og snusesluttkurs kan tilbys

Gevinstene av livsstilsendringen kan være vektreduksjon, bedre helse og redusert risiko for livsstilssykdommer, samt bedret funksjonsnivå og økt livskvalitet.

De tre årene

Å endre livsstil er en krevende prosess og vårt tilbud har derfor et langt perspektiv. Under oppholdene bor du på vårt rehabiliteringssenter i Skibotn. Det første oppholdet varer i tre uker. Fokuset i denne perioden er kartlegging, målsetningsarbeid og å gi deg verktøy du kan ta med hjem i hverdagen. Etter tre uker reiser du hjem med en rehabiliteringsplan som inneholder dine målsetninger for hjemmeperioden.

Etter startoppholdet har du i løpet av det første året tilbud om to oppfølgingsopphold på to uker hver. Fokuset i disse oppholdene er støtte og veiledning videre mot målene, oppfriskning av motivasjon, erfaringsutveksling og økt kunnskap. De to påfølgende årene vil du ved behov kunne få tilbud om ytterligere tre opphold på to uker hver. 

Mellom alle oppholdene har vi kontakt via telefon og/eller e-post. Mange har behov for støtte fra helsepersonell i sin kommune i hjemmeperiodene. Vi hjelper deg å komme i kontakt med de aktuelle. Dette kan være fastlege, frisklivssentral eller annet helsepersonell.

År 1

 • Startopphold: 3 uker
 • Oppfølgingsopphold: 2 uker
 • Oppfølgingsopphold: 2 uker

År 2 og 3

 • Oppfølgingsopphold: 2 uker
 • Oppfølgingsopphold: 2 uker
 • Oppfølgingsopphold: 2 uker