LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Rehabilitering ved sykelig overvekt i Skibotn

Tilbys ved

Egenandel, maks kr 2 050,- Egenandel kr 140,- per døgn (maks 2050,-), resten dekkes. Du kan også bestille opphold selv og betale hele oppholdet selv.

Opptrening og livsstilsbehandling i samarbeid med Senter for Sykelig Overvekt (SSO) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) etter avtale med Helse-Nord.

Å gå ned i vekt er ikke så enkelt som å bevege seg mer og å spise mindre. Matinntaket påvirkes av sinnsstemning og følelser. Det samme kan gjelde for lysten til å være i bevegelse. Tilbudet om livsstilsendring har derfor fokus på refleksjon over hva som avgjør og påvirker valgene vi tar i hverdagen.

Livsstilsendring – hva er det?

I en gruppe på tolv deltakere kan livsstilsendring ha tolv ulike betydninger. Felles for alle er imidlertid at det handler om hva man ønsker at livet skal inneholde av prestasjoner og gleder. Er man overvektig er det lett å tenke at vektreduksjon er hovedmålet, men vår erfaring er at fokuset heller bør ligge på hva man ønsker å gjøre, opplevelse av bevegelsesglede og livskvalitet. Som å gå opp trappa uten å bli andpusten, leke med barna, gå tur i skogen etc. Du vil da oppdage at en eventuell vektreduksjon kommer som en bonus mens du er opptatt med å gjøre andre ting.

Om kurset

Vårt tilbud har et langt perspektiv. Vi vet at kortsiktig endring og resultater er noe de fleste kan oppnå, mens varig endring krever standhaftighet og arbeid over tid. Hos oss følges du derfor opp i inntil tre år. Mengden og typen oppfølging tilpasses dine behov.

Du starter med tre sammenhengende uker der du bor på vårt senter i Skibotn, og der vi hjelper deg i gang. Fokus i denne perioden er kartlegging, målsetningsarbeid og å gi deg flest mulig hensiktsmessige verktøy du kan ta med hjem i hverdagen. Variert og tilpasset kosthold og fysisk aktivitet står sentralt hver dag.

Etter de første tre ukene reiser du hjem med ett eller flere mål du skal jobbe med på egenhånd, og med støtte fra lokal oppfølgingsperson. Etter startoppholdet har du det første året tilbud om inntil tre oppfølgingsopphold på inntil to uker hver. Det er i stor grad du selv som bestemmer når disse skal være, ut fra hvilke utfordringer du til enhver tid står i. Fokuset i disse oppholdene er på støtte og veiledning videre mot målene, oppfriskning av motivasjon, erfaringsutveksling og økt kunnskap.

Mellom oppholdene hos oss vil du følges opp av din kontaktperson via telefon eller videosamtale.

Etter det første året vil du ved behov kunne få tilbud om ytterligere tre oppfriskningsopphold på inntil to uker fordelt over to år, og følges regelmessig opp via telefon eller videosamtale.

Hvem kan søke?

Voksene personer med sykelig overvekt, det vil si kroppsmasseindeks (BMI) over 40, eller over 35 i kombinasjon med alvorlig tilleggssykdom. Du bør ha vært oppfulgt av SSO ved UNN i minimum seks måneder før du begynner hos oss. Dette for å sikre at du er i målgruppen for tilbudet vårt.

Hvordan søke?

Er du allerede under oppfølging ved SSO henviser legen der deg videre så snart dere finner det hensiktsmessig.

Følges du ikke opp av SSO i dag er det din fastlege som henviser deg. Henvisningen skal da gå til SSO, med en kommentar om at det er ønskelig med videre oppfølging ved LHL-klinikkene Skibotn.

Hva koster det?

Tilbudet er etter avtale med Helse-Nord, slik at opphold hos oss er under frikort II-ordningen. Det betyr at du kun betaler en egenandel som for tiden er 140 kroner døgnet, og maksimalt 1 990 kroner i året.