Hopp direkte til innhold

Aktiviteter

Faste aktiviteter

Av faste aktiviteter tilbyr vi trim, konserter, andakt, bingo, allsang, kulturkveld, utflukter og sittedans. Vi har også egne aktiviteter på avdelingene som erindringsgrupper, baking, kreativ skrivegruppe og herreklubb.

I tillegg benytter vi oss av programmet til Engelsborg ressurssenter, blant annet pårørendeskolen.

Tilbud

  • Kafé
  • Sansehage
  • Takterasse
  • Svømmebasseng
  • Frisør
  • Fotterapi
  • Salg av klær og blomster
  • Ukentlige trimgrupper og individuell behandling etter vurdering med våre fysioterapeuter og ergoterapeuter

Aktivitetsavdelingen består av en fysioterapeut og en ergoterapeut.

Fysioterapeuten og ergoterapeuten bistår på sykehjemsavdelingene og dagsenteret. Arbeidet består blant annet av individuelt tilpasset trening, oppfølging, gruppetrening, personalveiledning, forebyggende arbeid og administrering av hjelpemidler.

Vi kartlegger fysisk og mental funksjon, samt tilrettelegger ut i fra beboers funksjonsnivå. Vår hovedoppgave er å bidra til at beboerne skal bli så selvstendige som mulig. Fysioterapeuten og ergoterapeuten har et nært tverrfaglig samarbeid med lege, pleiere og annet personalet på sykehjemmet.

Vi holder til i første etasje hvor vi har kontorer og en treningssal som blir flittig brukt.

Ingrid Gulowsen

Ingrid Gulowsen

Aktivitetsleder
Sofienberghjemmet