Hopp direkte til innhold

Om Sofienberghjemmet

Sofienberghjemmet ligger sentralt på Grünerløkka, med Sofienbergparken rett utenfor døren.

I samme bygg ligger Engelsborg ressurssenter med tilbud som kafé, svømmebasseng, sansehage og en rekke aktiviteter.

Sofienberghjemmet består av fem avdelinger:

  • tre somatiske avdelinger
  • en avdeling for mentalt klare
  • en skjermet enhet for personer med demens.

Det er 17 enerom i hver avdeling og to fellesstuer.

Et helhetlig tjenestetilbud sikres gjennom tverrfaglig kompetanse. Sykehjemmet prioriterer å utvikle et sterkt fagmiljø innen helse, personsentrert omsorg, pleie og demens. Når livet går mot slutten skal vi tilrettelegge for god omsorg og samarbeid med pårørende.

I tillegg til sykehjemmets helsefaglige personell, har vi en dyktig kultur- og frivilligleder. Vi vektlegger kulturopplevelser med respekt for beboerens ønsker og behov.

Vi jobber målrettet for at sykehjemmet skal være et møtested i nærmiljøet: Arbeid med frivillighet, kultur, nærmiljø, nettverk og pårørende er pilarer i satsingen.

Sofienberghjemmet har en flott sansehage som benyttes flittig gjennom året. I samme bygg finnes også Engelsborg Ressurssenter med kafé og aktivitetstilbud, svømmebasseng, frisør og fotpleier.

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/omsorgsbolig-og-sykehjem/sykehjem/alle-sykehjem-og-helsehus/sofienberghjemmet/

Avdelinger

Telefon

Avdeling 3. Langtidsavdeling

Avdelingsleder: 93 60 18 82

Døgnbemannet telefon: 47 79 64 43

Telefon

Avdeling 4. Langtidsavdeling

Avdelingsleder: 41 27 83 42

Døgnbemannet telefon: 40 03 77 43

Telefon

Avdeling 5. Langtidsavdeling

Avdelingsleder: 96 95 24 60

Døgnbemannet telefon: 40 41 46 71

Telefon

Avdeling 6. Langtidsavdeling for mentalt klare beboere

Avdelingsleder: 47 79 64 51

Døgnbemannet telefon: 47 79 64 51

Telefon

Avdeling 7. Langtidsavdeling for personer med demens

Avdelingsleder: 48 89 67 54

Døgnbemannet telefon: 48 89 67 54

Kompetanse

Avdelingene er fullt bemannet med sykepleiere og hjelpepleiere på alle vakter. Vi har en overlege i full stilling. Våre ergo- og fysioterapeuter samarbeider med alle avdelingene.

Sykehjemspresten holder ukentlige andakter og er en god samtalepartner for våre beboere. Vi har en egen kultur- og frivillighetsleder som arrangerer aktiviteter og har det overordnede ansvaret for frivillige.

Vår kvalitetsrådgiver legger til rette for interne kurs og kompetanseheving for ansatte. Vi samarbeider med Lovisenberg diakonale høgskole og deltar i prosjektet "Bedre hverdagsliv".

Den gode dagen

Hos oss bestemmer du selv over sitt eget liv, og det tilrettelegges så langt det er mulig for at du skal få gjøre det du ønsker.

Hver beboer skal bli sett, hørt og oppleve glede og trygghet og ikke minst få gjøre det som du selv opplever som viktig.

Vi ønsker at omsorgssenteret skal være et levende hus med tilbud om meningsfylte aktiviteter for dem som bor her.

Et bedre liv

LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer. Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker og sykehus gir oss en unik mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling. Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv.

Det skal vi fortsette med!