Hopp til innhold


Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, kosthold, astma, allergi, eksem, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?
Still spørsmål til pasientombud i LHL - pasientrettigheter

Velg en ekspert

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserSist besvarte spørsmål av pasientombud i LHL - pasientrettigheter

Rettigheter

Rett til etterlattepensjon?

Hei. Min kone døde i fjor. Vi var gift i 23 år. To felles barn på 22 og 18 år. Jeg har inntekt på ca 750 000 per år. Min kone ca 380 000 har jeg rett på etterlatt pensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 21. februar 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Etterlattepensjon i folketrygden reduseres med 40 pst. av inntekt over halvparten av grunnbeløpet. Etterlattepensjonen (gjenlevendepensjon) utgjør 55 % av avdødes tilleggspensjon + 1G (92576). Ut fra inntekten din vil jeg anta at du ikke vil ha rett til etterlattepensjon. Men du kan få dette vurdert av Nav som sitter på de aktuelle pensjonstallene.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Rettigheter

Uføretrygd og ekteskap

Jeg ble 100 % ung ufør i 1988 og tenker på å inngå ekteskap med en som også er 100% ufør og ble det i 1984. Vil endring i sivilstatus medføre endringer i utbetaling som gift i henhold til enslig? Noen har påstått det ikke medfører noe inntektstap, andre mener det vil bli mindre utbetalt.Hva er riktig?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(2)
Besvart 21. februar 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Etter de nye reglene om uføretrygd som kom i 2015, vil ekteskap/samboerskap kun ha betydning for størrelsen på uføretrygden om dere mottar minste årlig ytelse. Dvs. minstepensjon eller uføretrygd beregnet etter reglene for unge uføre. Er uføretrygden beregnet etter egen inntekt vil den ikke bli redusert. Har du uføretrygd etter reglene for ung ufør har du som enslig 2,91 G (269 396). Får du ektefelle eller samboer blir pensjonen redusert til 2,66 G (246 252).

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Rettigheter

Organtransplantasjon i utlandet

Har norske borgere rett til etterbehandling i Norge når de har hatt organtransplantasjon i utlandet?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 20. februar 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Etter pasient- og brukerrettighetsloven har du rett til nødvendig helsehjelp. Dette gjelder også for pasienter som er behandlet i utlandet og behandlingen ikke er dekket av den norske stat. Men i noen tilfeller vil behandling som er gitt i utlandet ikke være anerkjent som behandling i Norge. I slike tilfeller vil nok utgangspunktet være at det offentlige helsevesenet i Norge ikke nødvendigvis vil gi den samme etterbehandlingen som behandlingsstedet i utlandet ville gjort. Når det gjelder dekning av utgifter til nødvendige medisiner etter en transplantasjon, kan jeg ikke se at du ikke skal få dekket dette om du er medlem av folketrygden.  Den begrensningen som gjelder her er at legemidler som brukes i forbindelse med behandling i utlandet hvor behandlingen ikke dekkes av folketrygden, ikke dekkes.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Rettigheter

Uføretrygd og boliglån

Jeg er ufør og har ca 15 000 kroner pr måneder. Kan jeg kjøpe hus ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 19. februar 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

En bank vil på vanlig måte gjøre en vurdering av hvor stort lån du kan betjene. Det er også krav om at du har egenkapital når skal kjøpe bolig. Du kan også undersøke med kommunen om du kan få startlån gjennom Husbanken.

Her finner du informasjon om startlån: startlån

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Rettigheter

Når er en pasientskadesak foreldet?

Hei Har fått konstantert kompresjonsbrudd i en ryggvirvel. I følge MR, så har bruddet grodd feil,slik at nedre del av ryggsøylen er blitt skjev. Noe som i dag gir mye smerte. Det antas at bruddet skjedde i 2004. Da var jeg involvert i en trafikkulykke der bland annet lårbenet ble "knust". I følge opplysninger jeg nå har fått fra A-hus, ble det den gang ikke tatt røntgen av ryggen, men bare av det skadde benet og nakken. Bildene er for makulert etter 10 år. Opplysningen fikk jeg fra røntgenavdelingen ved A-hus nylig. Etter min mening ble de gjort en grov feil, da det ikke ble tatt røntgen av ryggen den gang . Ryggen var antagelig av, men det kjente jo ikke jeg som var neddopet av smertestillende. Nå sliter jeg med skaden i ettertid, men er saken for gammel?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(2)
Besvart 14. februar 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år. Et krav om pasientskadeserstatning foreldes tre år etter den dagen da du fikk eller burde skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

Du må ha kunnskap om skaden, at du har fått en pasientskade som følge av helsehjelpen. Du må også ha kunnskap om at denne skaden har gitt eller vil gi et økonomisk tap (for eksempel tap i inntekter eller ekstra utgifter) eller et vesentlig og varig medisinsk men. Det er ikke noe krav om at det er stilt en konkret diagnose, eller at størrelsen på skaden og det økonomiske tapet er helt klarlagt.

Du må ha kunnskap om den ansvarlige. For eksempel hvilket sykehus. Du må vite at pasientskaden kan gi rett til erstatning (kunnskap om ansvarsgrunnlaget og om årsakssammenheng) og hvem kravet kan rettes mot.

Kunnskapen må være slik at det objektivt sett ga deg en oppfordring til å melde et krav om erstatning til Norsk pasientskadeerstatning  Du må ha nok informasjon til å kunne vurdere om et krav om erstatning har mulighet for å føre frem, for eksempel konkrete opplysninger i retning av at skaden kan skyldes svikt i helsehjelpen. At du selv har en egen mening om hva som er årsaken til skaden, er normalt ikke nok.

Undersøkelsesplikt. I lovens formulering «burde skaffet seg» kunnskap, ligger det at du har en aktsomhetsplikt, det vil si en plikt til å gjøre undersøkelser for å avklare mulig skade og ansvarlig. I forarbeidene til loven er dette beskrevet slik:

«Det bør være tilstrekkelig at skadelidte har fått kunnskap om slike omstendigheter at det vil være naturlig for ham å undersøke om skade er lidt og om hvem som er ansvarlig for den, forutsatt en slik undersøkelse kan føre frem uten urimelig besvær».

Spørsmålet blir altså på hvilket tidspunkt burde du senest forstått at du kunne sette frem krav om pasientskadeerstatning. Fra dette tidspunktet har du tre år på deg. Ellers er det slik at en pasientskadesak vil være foreldet om det er mer enn 20 år siden skadehendelsen inntraff. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Vis alle spørsmål og svar