Hopp til innhold


Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, kosthold, astma, allergi, eksem, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?
Still spørsmål til pasientombud i LHL - pasientrettigheter

Velg en ekspert

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserSist besvarte spørsmål av pasientombud i LHL - pasientrettigheter

Rettigheter

Rett til sykepenger utover 52 uker?

Ved utgått sykepengeperiode er det mulig og forlenge denne, om det kan være muligheter for å komme seg tilbake i arbeid i løpet av en 2-3 mnd periode? takker for svar

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 20. april 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Er sykepengerettighetene dine brukt opp, dvs. at du har mottatt sykepenger i 52 uker, vil du måtte være helt arbeidsfør i 26 uker før du på nytt får rett til sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Du vil kunne få arbeidsavklaringspenger av Nav om du fortsatt er minst 50 % sykmeldt når sykepengerettighetene utløper.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Rettigheter

Grunnstønad til dekning av ekstrautgifter til transport

Grunnstønad til transport skal dekke EKSTRAutgifter som man ikke hadde før sykdommen. En mann har bil og får en sykdom som gjør at han ikke kan bruke den lenger. Sammenligner da NAV hans NYE utgifter til drosje med tidligere bilutgifter? Da kan det jo bli mange taxiturer før han når opp i ekstrautgifter tilsvarende grunnstønadssats 1 (ca 8.000 per år). Jeg tenkte at NAV måtte se på situasjonen etter sykdommen med friske øyne? (At han beholder bilen og bilutgiftene, er vel ikke NAVs problem...)

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 07. april 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Nav tar utgangspunkt i Forbrukerforskningsinstituttet sitt referansebudsjett for privatpersoner. Her legges det til grunn at voksne som ikke har bil har reiseutgifter på 708 kroner i måneden. Det er lagt til grunn at utgiftene ved å ha bil er 2440 kroner i måneden. 

Grunnstønad skal dekker ekstrautgifter til transport som man har på grunn av sin helsetilstand. Hadde man bil mens man fortsatt kunne benytte offentlige transportmidler, må de månedlige transportutgifter minst være på 3110 kroner i måneden får å få grunnstønad (2440+670 som er laveste grunnstønadssats). Dette er en konsekvens av at kun ekstra utgifter til transport medregnes. Ikke transportutgifter man mest sannsynlig uansett ville hatt. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Rettigheter

Sykepenger når arbeidsforholdet har opphørt

Hei, hvorfor er det slik at dersom en er sykemeldt etter endt foreldrepermisjon og ikke har en jobb å komme tilbake til, så får en 65% av sykepengegrunnlaget, og ikke 100%?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 06. april 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Dette er en generell regel. Alle som fortsatt oppfyller vilkårene for å få sykepenger, men ikke har et arbeidsforhold, får 65 % av sykepengegrunnlaget.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Rettigheter

Utbetaling fra KLP?

Jeg har nå gått sykemeldt 1 år. Jobber 50 prosent og søker om avklaringspenger fra nav Har visst søkt for sent, så får bare utbetalt halv lønn nå i 2 mnd. Kan jeg søke om noe gjennom KLP når jeg jobbet i kommunen i ca 22 år?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 03. april 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Er vilkårene for å få AAP oppfylt fra søknadstidspunkt vil du få etterbetalt. KLP kan innvilge midlertidig uførepensjon når sykepengene utløper. Midlertidig uførepensjon kan også gis som tillegg til AAP. Mitt råd er at du tar kontakt med KLP og får vurdert hva du har krav på.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Rettigheter

Utbetaling av sykepenger

Jeg er over 67 år, arbeidet 100 stilling i 28 år privat sektor. Fra januar til 30 mars har jeg vært 50 % sykmeldt. Under sykmelding søkte jeg AFP og alderspensjon, påventer svar fra NAV. Fikk ikke utbetalt sykepenger for denne perioden. Er det riktig?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 03. april 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Etter fylte 67 år reduseres retten til sykepenger fra folketrygden til 60 dager. Når du har brukt opp disse dagene, må du være helt arbeidsfør i 26 uker før du igjen får rett til sykepenger fra trygden. At du har søkt om AFP skal ikke ha betydning for retten til sykepenger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Vis alle spørsmål og svar