LHL

Hopp til innhold


Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?
Still spørsmål til Pasientombud i LHL - Pasientrettigheter

Velg en ekspert

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserSist besvarte spørsmål av Pasientombud i LHL - Pasientrettigheter

Hjerte/kar, Rettigheter

Hjelp i hjemmet

Hei Jeg lurer på om man har mulighet for å få hjemmehjelp en periode i hjemmet hvis mor i huset må gjennomgå en hjerteoperasjon og blir borte 1-2 uker, og far er i 100% stilling. Uten familie å støtte seg og med 2 barn i småskole-alder lurer vi på hvordan vi skal få det til, da operasjonen vil foregå en annen kant av landet og dermed blir mor borte fra hjemmet en periode.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 11. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Mange kommuner vil nok ikke innvilge hjelp i hjemmet i et tilfelle som dette. Et avslag vil nok være i samsvar med regelverket. De fleste kommuner vil argumentere med familien selv må finne løsninger. Som at far tar fri eller jobber redusert denne perioden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Rettigheter

Etterlattepensjon og AFP

Vil etterlattpensjon fra klp og afp fra kommunal tjenestepensjon samordnes f.eks fra 62 år?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 07. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

AFP kan medføre reduksjon i ektefellepensjon.

Om det foretas en samordning og eventuelt hvor mye ektefellepensjonen reduseres med, beror på en rekke ulike faktorer. For eksempel om du omfattes av reglene om netto eller brutto ektefellepensjon og når du ble medlem i tjenestepensjonen.

Her finner du informasjon om de ulike reglene: ektefellepensjon

Med vennlig hilsen Atle Larsen

,

 

 

 

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Skifte av arbeidsgiver og AFP

Må en i privat sektor arbeide i samme bedrift, eller kan en skifte arbeidsgiver, bare de begge har AFP ordning?? Så ble vi tatt ut i streik fordi de ikke ble enige om innskudd, eller ytelse pensjon.Får det noen innvirkning??

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 07. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Så lenge du begynner hos en arbeidsgiver som har samme tariffestede AFP som forrige arbeidsgiver, fortsetter du medlemskapet og opptjeningen. Avgjørende er at du syv av siste ni år har vært ansatt i virksomheter med privat AFP.

Har virksomheten AFP for privat sektor og fortsatt vil ha tariffavtale med AFP i privat sektor, har det ingen betydning om dere går fra ytelsesbasert alderspensjon til innskuddsbasert.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Rettigheter

Sjømannspensjon

Opparbeider du sjømannspensjon når du er sykemeldt?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 04. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I sjømannspensjonsloven står: Arbeidstakeren omfattes av pensjonstrygden så lenge ansettelsesforholdet består, samt i perioder før eller etter dette mens vedkommende mottar a) sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8 for sykdom inntruffet i tid der arbeidstakeren er omfattet av trygden etter bestemmelsene i denne paragrafen.

Er du ansatt i et arbeidsforhold hvor du tjener opp rett til sjømannspensjon, vil ikke opptjeningen stoppe om du blir sykemeldt med sykepenger fra NAV.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 
   
   

 

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Hjerte/kar

Bilkjøring 3 eller 6 måneder etter hjerneslag

Hei Jeg fikk utført et klaffebytte på Feiring i August. Under operasjonen fikk jeg et lite hjerneslag som førte til en lett lammelse i venstre hånd og noe i ansiktet. Lammelsen i hånden gikk over etter et par dager. Lammelsen i ansiktet er ikke synlig, men påvirket taleevenen. Dette er også stort sett borte. Folk jeg treffer, blant annet på Feiring, blir overrasket når jeg forteller at jeg hadde litt utfordringer med å prate helt som tidligere.

Problemet mitt er nå at sykehuset på Kongsberg sa jeg skulle avstå fra bilkjøring i 3 måneder, mens min fastlege som er en "forsiktig general" mente å tolke lovverket at man uansett status etter en slag skulle avstå fra bilkjøring i 6 måneder. Så til tross for at jeg har en epikrise fra sykehuset som sier 3 måneder, kan jeg fortsatt ikke kjøre bil. Følgelig er spørsmålet om hva lovverket egentlig sier.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 04. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Her er utdrag fra førerkortveilederen fra Helsedirektoratet for personbil:

Enkeltstående TIA (transitorisk iskemisk attakk) med remisjon innen 24 timer: Helsekrav oppfylt etter en måned dersom det ikke er synsfeltutfall, kognitiv svikt, pareser eller følgetilstander som påvirker kjøreevnen.

TIA eller hjerneslag med a) remisjon innen en uke og b) atrieflimmer uten synkoper: Helsekrav oppfylt etter tre måneder med stabil antikoagulasjon.

TIA eller hjerneslag i sammenheng med carotisstenose over 70 % som ikke behandles: Helsekrav oppfylt etter seks måneder der relevant spesialist vurderer lav årlig risiko for nytt anfall.

Her finner du hele veilederen, se pkt. 7.1: veileder

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

timer eller hjerneslag med remisjon innen en uke

 

 

 

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Vis alle spørsmål og svar