Hopp til innhold


Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?
Still spørsmål til Pasientombud i LHL - Pasientrettigheter

Velg en ekspert

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserSist besvarte spørsmål av Pasientombud i LHL - Pasientrettigheter

Rettigheter

Fritt valg av rehabiliteringssted

Jeg undres på om det har kommet noen nye retningslinjer når det gjelder rett til fritt valg av rehabiliteringsopphold. I Helse Midt har det vært svært vanskelig å få rehabiliteringsopphold utenfor egen region (som for eksempel ved Glittre). Er derfor interessert i å høre om eventuelle endringer hvor vi pasienter kan få større innflytelse på valg av rehabiliterings sted.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 12. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Private opptreningsinstitusjoner som har avtale med regional helseregion, ble omfattet av fritt behandlingsvalg 1. juli i år. Men fritt behandlingsvalg kan først benyttes når kompetent organ har tildelt rett til helsehjelp i form av opptrening på opptreningsinstitusjon. Glittre er et spesialsykehus for lungesyke. De er landsdekkende og slik sett ikke helt sammenlingbare med de ordinære opptreningsinstitusjonene.

Når det gjelder opphold på Glittre for de som tilhører Helse Midt-Norge, gjelder dette:

Søknad sendes til Regional Koordinerende Enhet (RKE). Her vurderes søknaden og dersom pasienten rettighetsvurderes for lungerehabilitering vil han / hun få et opphold på en av de ulike private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen med et lungerehabiliteringstilbud, eller få et tilbud på LHL-klinikkene Glittre.

Konkludere RKE med at pasienten ikke skal henvises til Glittre, men tilbys opphold på en privat opptreningsinstitusjon, kan pasienten velge en som ligger utenfor egen helseregion. Men altså ikke Glittre.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Rettigheter

Stønad til strømutgifter

Hvordan kan sønnen min søke om NAV skjema om ekstra strømutgifter ? Vi finner ikke det på NAV nettsiden. Han har to elektriske rullestoler og batteri i bil som gir strøm til ekstra utstyr i bilen. Han har ekstra strømmåling.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 06. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det grunnstønad til drift av tekniske hjelpemidler dere skal søke om. Men det er vanskelig å få. I Nav`s rundkriv står:

Ekstrautgifter til drift av tekniske hjelpemidler vil normalt ikke kunne nå opp i grunnstønad sats 1 alene, men kan sammen med andre ekstrautgifter gi grunnlag for grunnstønad.

Sats 1 betyr at han må ha minst 670 kroner pr mnd i ekstrautgifter til strøm.

Her finner dee søknadsskjema: søknadsskjema

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Rettigheter

Egenandel ved skader

Må en betale flere egenandeler når en har fått en skade på røntgen og konsultasjon av lege etter å ha vært til røntgen på sykehus?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 06. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ja, om du ikke var innlagt på sykhuset, må du må betale egenandel for røntgen og egenandel for konsultasjon hos lege etterpå.

Hvis det var slik at du ble skadet i forbindelse med røntgenundersøkelse og måtte oppsøke lege av den grunn, må du fortsatt betale egenanden. Men du kan sette frem krav om å få den dekket av sykehuset.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Rettigheter

Fritt behandlingsvalg

Retten til fritt behandlingsvalg, er den begrenset til egen helseregion eller gjelder den for hele landet?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 03. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fritt behandlingsvalg er ikke begrenset til egen helseregion. Men velger du et behandlingssted i en annen helseregion får du en egenandel på reiseutgifter på inntil 800 kroner t/r. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Rettigheter

Uføretrygd og ektefelletillegg

Hei. Jeg er 100% uføretrygdet og har flyttet til Tyskland (har søkt om og fått lov til og "ta med uføretrygen til Tyskland") Hvis jeg gifter meg med min tyske kjæreste. Vil jeg da kunne få ektefelletillegg?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 02. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ektefelletillegg til uføretrygd bortfalt i 2015. De som allerede hadde ektefelletillegg fikk beholde det i en overgangsperiode på inntil 10 år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Vis alle spørsmål og svar