Hopp til innhold

Foto: Anders Bergersen

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, kosthold, astma, allergi, eksem, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?
Still spørsmål til pasientombud i LHL - pasientrettigheter

Velg en ekspert

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserSist besvarte spørsmål av pasientombud i LHL - pasientrettigheter

Rettigheter

Pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

hei spørsmål om barne omsorgsopptjentepoeng.jeg har 2 barn 14 og 19 år. jeg har aldri hatt inntekt.kan jeg godskrives poeng,og når får jeg nytt av det? med vennlig hilsen

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 23. mars 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Du får pensjonsopptjening for omsorg for barn frem til de er 6 år. Er barnet innvilget hjelpestønad sats 3 eller 4, gis det pensjonsopptjening for omsorgsarbeid frem til barnet blir 18 år. Ellers er hovedregelen slik at ytes det omsorgsarbeid for en syk eller funksjonshemmet person på minst 22 timer i uka, minst 6 måneder i året, kan det også innvilges pensjonsopptjening.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Rettigheter

Rett til sykepenger etter foreldrepermisjon?

Hei, jeg er i fødselspermisjon (fellesperioden) men er blitt sykemeldt av legen. Far har dermed overtatt permisjonen inntil jeg blir frisk. Men hva skjer dersom jeg fremdeles er syk etter at fellesperioden er over (altså den delen jeg skulle hatt)? Kan jeg fortsatt være sykemeldt ettersom jeg ikke har mulighet å arbeide? Jeg fikk sparken da jeg var gravid grunnet nedbemanning så jeg har ingen jobb å komme tilbake til. Men legen tror ikke jeg kommer til å være arbeidsfør når permisjonen min er over så da lurer jeg på om jeg fortsetter på sykemeldingen?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 21. mars 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Så lenge du på grunn av egen sykdom ikke kan ta deg av barnet, vil far få foreldrepenger. Blir du friskmeldt før retten til foreldrepenger er oppbrukt vil du kunne få foreldrepenger. Er du fortsatt arbeidsufør når retten til foreldrepenger utløper vil du kunne ha rett til sykepenger fordi perioden du mottar foreldrepenger eller sykepenger likestilles med det å stå i arbeid. Når arbeidsforholdet har opphørt vil du få sykepenger beregnet etter folketrygdloven § 8-47. Det betyr sykepenger fra dag 15 etter sykemeldingstidspunktet og med 65 % av sykepengegrunnlaget.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Rettigheter

Time hos fastlege

Hei. Jeg har fastlege og lurer på hvor mange dager/ uker jeg må vente på time hos min lege ? Må det være akutt for å få time snart ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 21. mars 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i § 21 i fastlegeforskriften:

Fastlegen skal prioritere listeinnbyggerne ut i fra en konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Listeinnbyggeren skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.

Som du ser skal du normalt ikke vente lenger enn 5 virkedager. Tilsier haste- og alvorlighetsgrad at det ikke er forsvarlig å vente i 5 dager, skal du få time raskere.  

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Rettigheter

Arbeidsavklaringspenger

Hei, jeg er ansatt i en fylkeskommune i 100% stilling. Har vært syk siden 2012. AAP fra 2013 prøvde meg i jobb 40% frem til høsten 2015. Er nå 100% på AAP og får 153,- kroner fra KLP i måneden (har full opptjening). Kan dette være rett, har skrevet til KLP flere ganger, tatt kontakt med arbeidsgiver. Og dette fordi jeg hadde en uføreytelse 1.1.2015. Får jeg det eventuelt tilbakebetalt ved en eventuell endelig uføreytelse fra NAV. Takknemlig for svar. Linda 53 år

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 17. mars 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Jeg har ikke nok opplysninger til å gi deg et uttømmende svar. To grupper kom dårligere ut etter omlegningen av regelverket i 2015. De to gruppene er:

 

 

1. Personer som mottok gradert uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning i kombinasjon med uførepensjon fra folketrygden før 1. januar 2015, som senere får ytterligere nedsatt arbeidsevne, og i påvente av behandling av søknad om økt uføregrad har blitt innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP).

2. Personer som etter 31. desember 2014 får innvilget uføretrygd eller AAP fra folketrygden, og som i årene som inngår i beregningsperioden for folketrygdytelsen, har mottatt gradert uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning, innvilget før 2015.

Det er forslag til endringer i regelverket som skal rette opp de skjevhetene som oppstod med det nye regelverket. Det er foreslått at reglene skal få tilbakevirkende kraft.

Ser vi bort fra de to gruppene, er beregningen slik:

Av inntekt på inntil 6 G (555 456) får du i tillegg til ytelsen fra folketrygden 3 % av lønn. Av inntekt som overstiger 6 G får 69 % av lønn. I tillegg får du et standard tillegg på 25 % av G, men maksimalt 6 % av lønn.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Rettigheter

Enkes rett til etterlattepensjon

Dersom avdøde ektemann meldte seg inn i STP før 01.10.76, har 40 års opptjeningsår og død i 2016, Hvilken etterlatenhetspensjon har enken rett til av mannens pensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 17. mars 2017
Atle Larsen, pasientombud i LHL

Hei,

Ektefellepensjonen vil sannynligvis utgjøre 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag.

Ble avdøde ektemann (gjelder altså kun for enker) medlem av pensjonsordningen før 1.10.76, skal pensjonen ikke reduseres på grunn av inntekt. De som tilhører denne gruppen skal heller ikke få ektefellepensjonen redusert på grunn av egen tjenestepensjon. De enkene som omfattes av denne regelen kalles "gullenker".

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:


Var dette nyttig? Del gjerne!

Du må skrive inn ditt navn

Du må oppgi en gyldig e-postadresse

Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen.

Ditt tips har blitt sendt.

Vis alle spørsmål og svar