Hopp til innhold

Foto: Shutterstock

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, kosthold, astma, allergi, eksem, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?
Still spørsmål til Pasientombud i LHL - Pasientrettigheter

Velg en ekspert

For å kunne svare best mulig, ønsker vi å vite litt om hvem du er (frivillig):

Ved å klikke på innsendingsknappen godtar du våre brukerbetingelserSist besvarte spørsmål av Pasientombud i LHL - Pasientrettigheter

Rettigheter

Beregning av uføretrygd

Familien min sier at jeg kommer til å bli fattig etter uførepensjonen, kan det stemme? Jeg er blitt engstelig og usikker på fremtiden min!! Dette er skummelt og forutsigbart Jeg er ferdig avklarert og nav sendte søknaden min videre til uføre (100%) Jeg har AP på ca. 290 000 årlig og tjener litt ved siden av dette beløpet, at alt sammen blir ca. 350 000 (i de siste 3 årene) Hvor mye blir uføretrygden min? Får jeg en engangssum hvis jeg blir uføretrygdet? Jeg vet om folk som har fått mellom 35 000-70 000 etter at de har blitt innvilget uføretrygd (Hvorfor får noen så mye ekstra?) Hvordan blir situasjonen min, jeg er 47 år gammel, ny gift og har 2 barn som bor ikke hos meg

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 20. juni 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når uføretrygden din skal fastsettes ser Nav på inntekten du hadde de fem siste årene før ditt uføretidspunkt. Normalt tidspunktet du ble sykemeldt. Uføretrygden beregnes så med 66 % av gjennomsnittet av de tre beste inntektsårene. Maksimal uføretrygd fra folketrygden (Nav) er 66 % av 6 G. Dvs, 370.792 kroner. Så vil noen også ha andre uføreordninger gjennom arbeidsgiver eller private forsikringer som gir en tilleggsutbetaling. Utbetalingen kan være månedlig som for en uføretrygd gjennom tjenestepensjon, eller som et engangsbeløp gjennom en uføreforsikring. Har ikke du noen slike ordninger, vil du kun få ytelser fra folketrygden.

Er barna dine under 18 år kan du ha rett til barnetillegg. Det er ikke krav om at de bor hos deg, men du må da på annen måte bidra til forsørgelse av barna. Maksimalt barnebidrag er 0,4 G (37 454) for hvert barn. Barnetillegget reduseres når inntekten overstiger et fribeløp.

Innvilges du full uføretrygd, kan du ha en pensjonsgivende inntekt ved siden av på 0,4 G uten at uføretrygden blir redusert.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Rettigheter

Samboere med uførepensjon

Jeg er 50% ufør og 50% i arbeid. Jeg har en venn som mest sannsynlig blir 100% ufør etter hvert. Hva skjer med min og hans uførepensjon hvis vi blir samboere etter at han har vært sykemeldt i snart et år? Blir det reduksjon i min uførepensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 19. juni 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I 2015 kom det nye regler. Er uføretrygden beregnet etter egen inntekt og ikke gitt som garantert minsteytelse, har sivilstatus ingen betydning for beregningen. Det betyr at har dere begge høyere uføretrygd enn det garanterte minstenivået, vil trygden ikke bli redusert selv om dere blir samboere.

Med vennelig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Hjerte/kar, Rettigheter

Uføretrygd etter hjerneslag

Hei Jeg har tatt ut pensjon fom 62 år. Fikk et hjerneslag i 2016 og er sykemeldt 70%. Hvis man skulle ende om med en prosentvis uføretrygd, avregnes dette mot pensjon eller fremtidig inntekt?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 12. juni 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan ikke kombinere uføretrygd med fullt uttak av tidlig pensjon (alderspensjon) i folketrygden. Oppfyller du vilkårene for å få uføretrygd må du stoppe hele eller deler av utbetalingen av tidlig pensjon. Er vilkårene for å innvilge 50 % uføretrygd oppfylt, kan du kombinere dette med uttak av 50 % tidlig pensjon. Det vil i de fleste tilfeller være gunstig å bytte ut tidlig pensjon med uføretrygd.

Innvilges du 50 % uføretrygd, kan du i tillegg ha en pensjonsgivende inntekt på 50 % av inntekt før uførhet + en friinntekt på 0,4 G (37453) + 50 % alderspensjon.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Rettigheter

Grunnstønad

Jeg har mange sykdomsutgifter. Kan jeg ta med egenandeler som omfattes av frikortordninger når jeg søker om grunnstønad? (Egenandeler opp til frikortbeløpet)

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(1)
Besvart 12. juni 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Grunnstønad dekker ikke egenandeler til medisiner. Grunnstønad dekker ekstrautgifter pga sykdom til reiseutgifter, fordyret kosthold og klesslitasje.

Her finner du infomasjon om grunnstønad: grunnstønad

Med vennelig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Hjerte/kar, Rettigheter

Kan jeg få midlertidig uføretrygd etter hjerneslag?

Hei. Jeg fikk påvist hjerteflimmer etter akutt hjerneslag i vinter 2017. Jeg har de siste 3 årene vært fulltidsstudent og har derfor bare jobbet deltid. Før jeg ble student var jeg 100 % yrkesaktiv. Ettervirkningene av hjerneslaget har kommet gradvis, som innebærer at jeg har fått nedsatt konsentrasjonsevne, jeg takler stress veldig dårlig, har lavt energinivå, og opplever at jeg har svekkede ressurser mht jobb og aktivitetsnivå.

Nå er jeg bekymret for min framtidige helsesituasjon mht økonomi og arbeidsevne. Har jeg krav på en midlertidig uføregrad etter endt utdanning, eller må jeg gå ut i full jobb og kanskje "gamble" med helsen min?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

(0)
Besvart 09. juni 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Folketrygden (NAV) har ingen ordning med midlertidig uføretrygd. Inntektsevnen må være varig nedsatt med minst halvparten for å få uføretrygd. Noen tjenestepensjoner har mulighet til å innvilge midlertidig uførepensjon. Men da må du være medlem i ordningen og oppfylle de vilkårene som gjelder.

Nav kan innvilge arbeidsavklaringspenger (AAP) om du trenger aktiv behandling for å komme tilbake i arbeid. Se AAP Dette er en midlertidig ordning. Beregningen av AAP er ganske lik som for uføretrygd.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Gi dette svaret det antall stjerner du synes det fortjener:

Vis alle spørsmål og svar