LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen

St. Hanshaugen omsorgssenter

St. Hanshaugen omsorgssenter ligger rett ved parken på St. Hanshaugen. Her er det rolig og fredelig – en liten oase midt i byen.

Vårt fokus er på omsorg, kvalitet og kompetanse.

Kontakt oss

Fakta

Vi har 85 langtidsplasser, samt 15 dagsenter-plasser for personer med demens.

Av de 85 langstidsplassene er det

  • 67 langtidsplasser,
  • 9 skjermede plasser for beboere med demens,
  • 9 plasser for døve og døvblinde beboere.

Alle beboere har eget rom med bad.

Om oss

Hver beboer har primærkontakt og tjenesteansvarlig sykepleier. Vi har god fagdekning, og våre beboere ivaretas av et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere, helsefagarbeidere, noen pleieassistenter og aktivitører.

Sykehjemmet har aktivitører som sammen med kulturleder er ansvarlig for kulturtilbudet ved sykehjemmet. Vi har flere konserter/forestillinger hver måned, foredrag, musikkafe og mange andre fellesarrangementer.

I tillegg legger vi vekt på individuelle tilbud til de som ikke deltar på fellesarrangement.

Vi har flere skjermede sansehager med bærbusker og urter. Vi har blant annet kafè, bibliotek, treningsrom, velværerom og en peisestue som kan leies for sammenkomster.

Vi arrangerer busstur hver torsdag der vi besøker museer, restauranter, kjøpesentre, marked, kino og lignende, basert på ønsker fra beboerne.

Kontakt oss

Adresse
St. Hanshaugen omsorgsenter
Colletts gate 52 B
0456 Oslo

Telefon 23 43 33 00

Vakttelefon med husansvar kveld og natt: 958 47 118

Telefax 23 43 33 99

LHL Omsorg

St. Hanshaugen omsorgssenter driftes av LHL Omsorg på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

LHL Omsorg er en del av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. LHL er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer og 250 lokallag. Vi tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige behov.

Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv.
Det skal vi fortsette med!

Et bedre liv

LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer. Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker og sykehus gir oss en unik mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling. Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv.
Det skal vi fortsette med!