Hopp direkte til innhold
I hagen
Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen

St. Hanshaugen omsorgssenter

Kontakt oss

St. Hanshaugen omsorgssenter ligger rett ved parken på St. Hanshaugen. Her er det rolig og fredelig – en liten oase midt i byen. Vårt fokus er på omsorg, kvalitet og kompetanse.

Fakta

Vi har 85 langtidsplasser, samt 15 dagsenter-plasser for personer med demens.

Av de 85 langstidsplassene er det

  • 67 langtidsplasser,
  • 9 skjermede plasser for beboere med demens,
  • 9 plasser for døve og døvblinde beboere.

Alle beboere har eget rom med bad.

Om oss

Utredning

Hver beboer har primærkontakt og tjenesteansvarlig sykepleier. Vi har god fagdekning, og våre beboere ivaretas av et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere, helsefagarbeidere, noen pleieassistenter og aktivitører.

Sykehjemmet har aktivitører som sammen med kulturleder er ansvarlig for kulturtilbudet ved sykehjemmet. Vi har flere konserter/forestillinger hver måned, foredrag, musikkafe og mange andre fellesarrangementer.

I tillegg legger vi vekt på individuelle tilbud til de som ikke deltar på fellesarrangement.

Løpetrening

Vi har flere skjermede sansehager med bærbusker og urter. Vi har blant annet kafè, bibliotek, treningsrom, velværerom og en peisestue som kan leies for sammenkomster.

Løpetrening

Vi arrangerer busstur hver torsdag der vi besøker museer, restauranter, kjøpesentre, marked, kino og lignende, basert på ønsker fra beboerne.

Kontakt oss

Telefon

Telefon: 23 43 33 00

Adresse

Adresse
St. Hanshaugen omsorgssenter
Colletts gate 52 B
0456 Oslo

Telefon

Vakttelefon med husansvar kveld og natt: 95 84 71 18

Fax

Telefax: 23 43 33 99

Frivillige i VilMer 

LHL og St. Hanshaugen omsorgssenter samarbeider med VilMer for å engasjere flere i lokalsamfunnet til å bidra med gode og meningsfylte opplevelser, samhold og fellesskap.  

Les om samarbeidet

LHL Omsorg

Omsorgssenteret driftes av LHL Omsorg på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

LHL Omsorg er en del av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. LHL er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer og 250 lokallag. Vi tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige behov.