Hopp direkte til innhold
I hagen
Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen

For pårørende

Vi har normal drift - med stort fokus på risiko og smittevern.

Se besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo (Oslo kommune).

Praktisk informasjon

Besøkstider

Familie og venner er velkomne på besøk når som helst innen ordinær døgnrytme.
Se også besøksregler (Oslo kommune).

Søke plass

Du søker plass via din bydel. Les mer om hvordan søke plass hos oss. Du er hjertelig velkommen til å besøke oss. Ta kontakt for å avtale tid.

Tilbud ved hjemmet

 • Kultur
  Vi forsøker å tilrettelegge aktiviteter etter behov og ønsker fra beboerne, og har et variert tilbud og program. 

 • Lege
  Vi har fast ansatte leger med faste tider for visitt. Sykepleierne sørger for å formidle kontakt med lege ved behov. Det er sykepleiere på jobb gjennom hele døgnet.

 • Sykepleiere
  En stor andel av de ansatte her, over 30 prosent, er sykepleiere.

 • Fysioterapeut
  Vi har eget trimrom, og vår fysioterapeut kan hjelpe beboerne å tilpasse trening, øvelser m.m.

 • Psykolog
  Vi har psykolog i 50 prosent stilling.

 • Ergoterapeut
  Bistår beboerne med nødvendig tilrettelegging.

 • Tannlege
  Kommunal tannlege flere dager i uken.

 • Prest
  Har du behov for samtale med prest kan vi ordne dette. Ta kontakt med personalet.

Andre tilbud

Private tilbud som du betaler for selv. Bestill time direkte hos behandler, eller hos din primærkontakt.

 • Fotpleie
  Fotterapeut er tilstede flere dager i uken.

 • Frisør
  Frisør er tilstede to dager i uken. 

 • Aromaterapeut
  Tilbud flere dager i måneden. 

Samarbeid, involvering og klagemuligheter

Beboerrådet

Rådet er sammensatt av beboere og pårørende, og ledes av lederen for kulturenheten. Møter ca hver 6. uke. Rådet gir beboerne delaktighet i planlegging og oppfølging av drift og aktiviteter.

Tilsynsutvalget

Et politisk oppnevnt organ. Bydelen fører tilsyn med omsorgssenteret, og har minst fire besøk i året. Utvalget påser at omsorgsenteret drives i samsvar med lover, forskrifter og etablerte retningslinjer.

Klagemuligheter

Klager eller synspunkter meldes omsorgshjemmets ledelse. Du kan også sende henvendelse til LHL Omsorg. Vi sender rutinemessig kopi av alle skriftlige klager med besvarelse til Sykehjemsetaten.

Hvis du opplever å ikke når frem i denne kontakten, kan du klage til Statsforvalteren.

Du kan også bringe din sak inn for Pasient- og brukerombudet og / eller Norsk pasientskadeerstatning.