Hopp direkte til innhold

Kontakt oss

Vi har normal drift - med stort fokus på risiko og smittevern.

Se FHI sin informasjon om koronavirus og sykehjem. Rådene inkluderer blant annet håndtering av beboere som er kontakter til smittede, mistenkt smittede eller bekreftet smittede.

Les også besøksregler (Oslo kommune)

Kontakt oss

Adresse
St. Hanshaugen omsorgssenter
Colletts gate 52 B
0456 Oslo

Telefon 23 43 33 00

Vakttelefon med husansvar kveld og natt: 958 47 118

Telefax 23 43 33 99

Jill Skøyum Rugås

Jill Skøyum Rugås

Virksomhetsleder
St. Hanshaugen omsorgssenter
920 35 810

Enhet 2 – 2. etasje

Enhetsleder:
Telefon: 23 43 33 21 (døgnbemannet) / 40 72 53 43

Dagsenter: 23 43 33 11 / 91 36 22 46 / 47 46 78 33

Døgnbemannet telefon: 23 43 33 20

Enhet 3 - 3. etasje

Enhetsleder:
Telefon: 23 43 33 30

Døgnbemannet telefon: 23 43 33 31

Enhet 4 – 4. etasje

Enhetsleder:
Telefon: 23 43 33 41 / 45 86 29 48

Døgnbemannet telefon: 23 43 33 40

Enhet 5 – 5. etasje

Enhetsleder:
Telefon: 23 43 33 41 / 41 34 23 51

Døgnbemannet telefon: 23 43 33 50

Enhet 6 – 6. etasje

Enhetsleder:
Telefon: 23 43 33 61 / 92 01 87 97

Døgnbemannet telefon: 23 43 33 60

Enhet kultur

Informasjonskontakt / enhetsleder:
Telefon: 91 61 21 17

Enhet service

Enhetsleder / ergoterapaut: 
Telefon: 46 50 27 31

Fagutviklingssykepleier: 
Telefon: 46 62 46 81

Fagutviklingssykepleier: 
Telefon: 41 34 23 51