Hopp direkte til innhold

Kontakt oss

Vi har normal drift - med stort fokus på risiko og smittevern.

Se besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo (Oslo kommune).

Kontakt oss

Telefon

Telefon: 23 43 33 00

Adresse

Adresse
St. Hanshaugen omsorgssenter
Colletts gate 52 B
0456 Oslo

Telefon

Vakttelefon med husansvar kveld og natt: 95 84 71 18

Fax

Telefax: 23 43 33 99

Jill Skøyum Rugås

Jill Skøyum Rugås

Virksomhetsleder
St. Hanshaugen omsorgssenter
92 03 58 10

Enhet 2 – 2. etasje

Enhetsleder:
Telefon: 23 43 33 21 (døgnbemannet) / 40 72 53 43

Dagsenter: 23 43 33 11 / 91 36 22 46 / 47 46 78 33

Døgnbemannet telefon: 23 43 33 20

Enhet 3 - 3. etasje

Enhetsleder:
Telefon: 23 43 33 30

Døgnbemannet telefon: 23 43 33 31

Enhet 4 – 4. etasje

Enhetsleder:
Telefon: 23 43 33 41 / 45 86 29 48

Døgnbemannet telefon: 23 43 33 40

Enhet 5 – 5. etasje

Enhetsleder:
Telefon: 23 43 33 41 / 41 34 23 51

Døgnbemannet telefon: 23 43 33 50

Enhet 6 – 6. etasje

Enhetsleder:
Telefon: 23 43 33 61 / 92 01 87 97

Døgnbemannet telefon: 23 43 33 60

Enhet kultur

Informasjonskontakt / enhetsleder:
Telefon: 91 61 21 17

Enhet service

Enhetsleder / ergoterapaut: 
Telefon: 46 50 27 31

Fagutviklingssykepleier: 
Telefon: 46 62 46 81

Fagutviklingssykepleier: 
Telefon: 41 34 23 51