LHL

Hopp direkte til innhold

Vi har normal drift - med stort fokus på risiko og smittevern

FHI har kommet med oppdatert informasjon om koronavirus og sykehjem. Rådene inkluderer blant annet håndtering av beboere som er kontakter til smittede, mistenkt smittede eller bekreftet smittede: Les om besøksregler (Oslo kommune)

Viktig melding

Kontakt oss

Kontakt oss

Adresse
St. Hanshaugen omsorgsenter
Colletts gate 52 B
0456 Oslo

Telefon 23 43 33 00

Vakttelefon med husansvar kveld og natt: 958 47 118

Telefax 23 43 33 99

Jill Skøyum Rugås

Jill Skøyum Rugås

Daglig leder

St. Hanshaugen omsorgssenter

Tlf: 920 35 810

Jill.Skoyum.Rugas@lhl.no

Studerte sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Daglig leder ved St. Hanshaugen omsorgssenter, LHL.

Enhet 2 – 2. etasje

Enhetsleder, Shilan Ahmadi
Telefon: 23 43 33 21 
Mobil: 467 48 017
E-post: shilan.ahmadi@lhl.no 

Døgnbemannet telefon: 23 43 33 20
Telefon dagsenter: 23 43 33 11
Mobil dagsenter: 913 62 246 og 474 67 833

Enhet 3 - 3. etasje

Enhetsleder, Line Merete Kaldal
Telefon: 23 43 33 31
E-post:line.merete.kaldal@lhl.no
Døgnbemannet telefon: 23 43 33 30

Enhet 4 – 4. etasje

Enhetsleder, Line Merete Kaldal
Telefon: 23 43 33 41
E-post:line.merete.kaldal@lhl.no
Døgnbemannet telefon: 23 43 33 40

Enhet 5 – 5. etasje

Enhetsleder, Silje Kristiansen
Telefon: 23 43 33 51 
Mobil: 920 18 797
E-post: silje.kristiansen@lhl.no
Døgnbemannet telefon: 23 43 33 50

Enhet 6 – 6. etasje

Enhetsleder, Silje Kristiansen
Telefon: 23 43 33 61 
Mobil: 920 18 797
E-post: silje.kristiansen@lhl.no
Døgnbemannet telefon: 23 43 33 60

Enhet kultur

Informasjonskontakt/ enhetsleder, Aud Henriksen
Telefon: 916 12 117
E-post: aud.ingebjorg.henriksen@lhl.no

Enhet service

Enhetsleder/ ergoterapaut
Randi Flaten
Telefon: 465 02 731
E-post: randi.flaten@lhl.no

Fagutviklingssykepleier
Kjersti Singstad
Telefon: 466 24 681
E-post: kjersti.singstad@lhl.no

 

Fagutviklingssykepleier
Maja Lozanac
Telefon: 413 42 351
E-post: maja.lozanac@lhl.no