Hopp direkte til innhold
Besøkshunden vår
Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen

Om St. Hanshaugen omsorgssenter

St. Hanshaugen omsorgssenter ligger rett ved parken på St. Hanshaugen. Her er det rolig og fredelig – en liten oase midt i byen. Vårt fokus er på omsorg, kvalitet og kompetanse.

Vi har 85 langtidsplasser, samt 15 dagsenter-plasser for personer med demens.

Av de 85 langstidsplassene er det

  • 67 langtidsplasser,
  • 9 skjermede plasser for beboere med demens,
  • 9 plasser for døve og døvblinde beboere.

Alle beboere har eget rom med bad.

 

Den gode dagen

Hos oss bestemmer du selv over sitt eget liv, og det tilrettelegges så langt det er mulig for at du skal få gjøre det du ønsker.

Hver beboer skal bli sett, hørt og oppleve glede og trygghet og ikke minst få gjøre det som du selv opplever som viktig.

Vi ønsker at omsorgssenteret skal være et levende hus med tilbud om meningsfylte aktiviteter for dem som bor her.

Om oss

Utredning

Hver beboer har primærkontakt og tjenesteansvarlig sykepleier. Vi har god fagdekning, og våre beboere ivaretas av et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere, helsefagarbeidere, noen pleieassistenter og aktivitører.

Sykehjemmet har aktivitører som sammen med kulturleder er ansvarlig for kulturtilbudet ved sykehjemmet. Vi har flere konserter/forestillinger hver måned, foredrag, musikkafe og mange andre fellesarrangementer.

I tillegg legger vi vekt på individuelle tilbud til de som ikke deltar på fellesarrangement.

Løpetrening

Vi har flere skjermede sansehager med bærbusker og urter. Vi har blant annet kafè, bibliotek, treningsrom, velværerom og en peisestue som kan leies for sammenkomster.

Løpetrening

Vi arrangerer busstur hver torsdag der vi besøker museer, restauranter, kjøpesentre, marked, kino og lignende, basert på ønsker fra beboerne.

LHL Omsorg

Omsorgssenteret driftes av LHL Omsorg på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

LHL Omsorg er en del av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. LHL er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer og 250 lokallag. Vi tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige behov.

Frivillige i VilMer 

LHL og St. Hanshaugen omsorgssenter samarbeider med VilMer for å engasjere flere i lokalsamfunnet til å bidra med gode og meningsfylte opplevelser, samhold og fellesskap.  

Les om samarbeidet

Et bedre liv

LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer. Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker og sykehus gir oss en unik mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling. Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv.

Det skal vi fortsette med!