Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Arv og minnegaver

Våre private støttespillere er svært viktige for at LHL skal kunne fortsette sitt arbeid. Så mye som 80 % av våre bidrag kommer fra privatpersoner.

Kroniske sykdommer er en av framtidens store helseutfordringer. Omfanget øker, og stadig flere mennesker lever med store plager. Mer enn 750 000 nordmenn er hjerte- eller lungesyke, hvorav 370 000 er rammet av lungesykdommen kols. Antallet forventes å fordobles i løpet av få år. Mange får et godt tilbud via LHLs egne sykehus og rehabiliteringssentre.

LHL er svært takknemmelige for at pårørende velger å hedre sine nærmeste ved å gi minnegaver til et godt formål. Vi er også meget ydmyke ovenfor mennesker som velger å tilgodese en testamentarisk gave til LHL.

Minnegaver

Stadig flere velger å gi minnegaver til et godt formål for å hedre en nær slektning eller venn. LHLs minnegaver er et godt alternativ til en tradisjonell blomsterhilsen.

En minnegave kan spre glede og takknemlighet i lang tid. I tillegg til å hedre et medmenneske, en god venn eller et kjært familiemedlem, vet du at gaven din vil gi alvorlig syke mennesker nytt håp. Ditt bidrag kan være avgjørende for om de får behandling eller operasjon i tide. Pengene du gir, vil vi bruke til det beste for landets hjerte- og lungesyke.

De pårørende kan oppfordre til at man i stedet for blomster gir en minnegave til LHL. Dette kan man opplyse om nederst i dødsannonsen, gjerne sammen med LHLs kontonummer.

LHL setter inn en takkeannonse i lokalpressen for innkomne minnegaver. Vi sender også en kondolansehilsen til de pårørende med en liste over givernes navn.

Testamentariske gaver

LHL er ydmyke og takknemlige ovenfor alle som tilgodeser LHL med en testamentarisk gave. Det kan være et pengebeløp, et hus eller en eiendom. Din testamentariske gave til LHL gir mennesker et bedre liv.

Årlig mottar LHL betydelige beløp i testamentariske gaver. Dette setter oss i stand til å gi hjerte- og lungesyke en bedre hverdag. Vi har laget et veiledningshefte for deg som går med tanker om å opprette et testament. Det kan du laste ned her.

Enten du testamenterer et bestemt kronebeløp, eller hele eller deler av formuen, bidrar du til å bedre livskvaliteten til mennesker som sliter med hjerte- eller lungesykdom.  

Det er ikke et krav at et testament skal opprettes med bistand fra advokat, men det er ikke uvanlig at det tråkkes feil uten slik hjelp. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke bekoster derfor advokatsalær til opprettelse av testament der LHL er tilgodesett.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker nærmere informasjon.

Her kan du laste ned eksempel på testament.