Hopp direkte til innhold

For bedrifter og næringsliv

Norske virksomheter er en viktig arena for LHL gjennom felles prosjekter og samarbeidsavtaler.

LHL er opptatt av å skape godt samarbeid med næringslivet. Dette kan gjøres på flere måter: Våre årlige kampanjer Hjertelig hilsen og LHLs lungekampanje setter søkelyset på utfordringer innen hjerte- og lungesykdom. Har dere et produkt som er godt for hjerte- eller lungehelsen? Vårt fagråd kan vurdere produktet og anbefale det dersom det blir godkjent. Vi jobber også med fundraisings-prosjekter og forskningsprosjekter som kommer den norske befolkningen til gode.

Produktavtaler

LHL anbefaler i dag et fåtall utvalgte ernæringsprodukter. Vi stiller strenge krav til hvem som kan benytte vår logo med vår anbefaling på sitt produkt. Ønsker man å benytte vår logo må produktet først vurderes av vårt fagråd, ledet av kliniske ernæringsfysiologer tilknyttet LHL.

Ta kontakt med Ingrid Skjennum for en samtale om dette.

Produktavtaler:

Se også: Kriterier for bruk av LHLs logo.

Kampanjer

Våre samarbeidspartnere er viktige støttespillere som både bidrar til oppmerksomhet om kampanjene våre og sikrer inntekter til både forskning og informasjonsarbeid. Ta kontakt med Ingrid Skjennum for mer informasjon hvordan dere kan støtte en kampanje.

Les mer om samarbeidsavtalen med Meny.

Prosjektstøtte

LHL er en organisasjon under stadig utvikling og jobber kontinuerlig med prosjekter innen etablering av behandlende-, forebyggende- eller rehabiliterende tiltak. Våre 250 lokallag er aktive aktører som gjør mye for landets hjerte- og lungesyke på lokalt plan.

Ønsker dere som næringslivsaktør å støtte opp om LHLs viktig arbeid, kan vi sammen se på hvordan man som virksomhet kan bidra til et sunnere Norge.

Bedriftsmedlemsskap

Bedriftsmedlemskapet gir bedrifter muligheten til å støtte det lokale arbeidet i LHL, og vise samfunnsansvar og interesse for helsefremmende arbeid. Med et bedriftsmedlemskap får dere tilgang til LHLs kompetanse.

Les mer om bedriftsmedlemsskap