Hopp direkte til innhold

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for samarbeidsavtaler mellom LHL og næringslivet.

 1. LHL ønsker å inngå samarbeidsavtaler med næringslivet.
 2. Alle avtaler LHL inngår med næringslivet skal kunne offentliggjøres.
 3. Avtalene skal alltid godkjennes av generalsekretær eller den han bemyndiger.
 4. Det kan ikke inngås samarbeidsavtaler som svekker LHLs uavhengighet, integritet eller troverdighet.
 5. Det skal ikke inngås samarbeidsavtaler som kan skade eller virke støtende på enkeltpersoner.
 6. Samarbeidsavtaler og annonser i forhold til LHLs tidsskrifter reguleres i tråd med pressens etiske retningslinjer som er nedfelt i ”Vær varsom-plakaten”, ”Tekstreklameplakaten” og ”Redaktørplakaten”.
 7. Ved bruk av LHLs eller tilknyttede virksomheters logo legges alltid LHLs designmanual til grunn. Samtlige trykksaker og aktiviteter hvor LHLs logo benyttes skal godkjennes av LHL før produksjon.
 8. Faktainformasjon i samarbeidsavtalene skal så langt det er mulig å kontrollere, være sanne og dokumenterbare.
 9. Firmaer, hvis virksomhet eller ideologi strider mot LHLs egen ideologi, kan ikke sponse LHL-aktiviteter.
 10. Samarbeidsavtaler må ikke ha krav om gjenytelser som hindrer LHLs framtidige valgfrihet.
 11. Det gis fortløpende informasjon om alle sentrale samarbeidsavtaler  gjennom LHLs intranett, LHLs medlemsblad og på LHLs internett-sider.

Retningslinjer for samarbeidsavtaler mellom LHL lokalt og næringslivet:

 1. Organisasjonen ønsker at lokale enheter også inngår samarbeidsavtaler med lokalt næringsliv.
 2. LHLs etiske retningslinjer ligger til grunn også for lokale avtaler.
 3. Lokale avtaler må ikke gå på tvers av sentralt inngåtte samarbeidsavtaler.
 4. Lokale avtaler kan ikke binde opp LHL sentralt.
 5. Avtalene skal alltid godkjennes av fylkeslagsleder.
 6. Kopi av nye avtaler skal alltid sendes LHLs markedsavdeling til orientering
 7. Verdien av LHLs logo og navn må ikke selges for rimelig eller på annen måte forringes.
 8. LHLs markedsavdeling skal kontaktes umiddelbart hvis det er tvil tilknyttet ovennevnte punkter.