Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig

Forbud av fossil fyringsolje og parfin fra 2020

Tidligere var det vanlig med en oljekjel eller parafin brenner til denne oppvarmingen. Fra år 2020 vil det ikke lenger være lov å bruke fossil fyringsolje og parafin som brensel til oppvarming.

Les mer på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oljefyr/id2556868/.