Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig

Hva er varmegjenvinning i boligventilasjonsaggregat?

Varmegjenvinning betyr at man tar vare på og bruker varmen i inneluften til å varme opp den kalde uteluften før den tilføres boligen.

Hvordan gjenvinnes varmen?

Dette kan gjøres på ulike måter, men hovedprinsippet er at man lar den varme inneluften passere et materiale som lett kan ta opp varmen. Når luften har passert og materialet er oppvarmet, kommer den kalde uteluften og passerer det samme materialet. Uteluften blir oppvarmet i kontakt med det varme materialet og strømmer så videre inn i boligen.

Forurensing i inneluften overføres til uteluften

Den brukte inneluften og den friske uteluften er ikke i kontakt med hverandre på veien. De passerer gjerne i to forskjellige kanaler eller på hver sin side av det varme materialet slik at ikke forurensninger i inneluften overføres til uteluften som tilføres boligen.

For boliger er det i dag vanlig at en varmegjenvinner overfører ca 80% av varmen fra den brukte inneluften til den friske uteluften før den tilføres boligen.(sitat)

Roterende varmegjenvinner vanligst

Det mest vanlige varmgjennvinningssystemet for boliger i dag er roterende varmgjenvinner. Den er laget av en rundt rotor i aluminium som er utformet slik at den består av mange små kanaler gjennom hjulet. Rotoren sitter inne i ventilasjonsaggretatet og dreier rundt i en fast hastighet når anlegget er i drift. Hjulet er delt på midten slik at varm inneluft fra boligen blåser igjennom den ene delen og kald uteluft blåser igjennom den andre delen. Uteluften og inneluften skal i utgangspunktet ikke være i kontakt, men noe lekkasje kan det være. Dette kjenner man spesielt når man lager mat som avgir mye lukt og denne lukten kommer inn i det balanserte ventilasjonsanlegget via avtrekksventiler. Lukt spres lett og noe luktlekkasje vil følge med fra inneluften over til uteluften i varmeveksleren når den går rundt.

Kjøkkenviften må være koblet riktig

Kjøkkenhetten skal i utgangspunktet ikke være koblet slik at matos føres gjennom varmeveksleren. Dersom kjøkkenavtrekket er koblet til det balanserte ventilasjonsanlegget, skal kanalen gå utenom varmeveksleren.

Les mer om Visste du at kjøkkenviften og vedovnen konkurrerer om luften>>

Les mer om