Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig

Kjøkkenavtrekk, en utfordring i ventilasjonsanlegget

I et balansert ventilasjonsanlegg skal det tilføres og trekkes ut like mengder luft for at man ikke skal få under- eller overtrykk inne i boligen.

Forskrift til krav til avtrekksmengde for kjøkken

I byggereglene, Teknisk forskrift, står det at minstekravet til forsert ventilasjon i kjøkken er 108 m3/t (kubikkmeter luft per time). Med det menes minste avtrekksmengde for kjøkken. En kjøkkenventilator / kjøkkenhette har vanligvis mye høyere kapasitet enn 108 m3/t på full styrke, ofte opp mot 500-600 m3/t.

Ulik tilkobling av kjøkkenventilator

Det varierer fra bolig til bolig hvordan man har koblet kjøkkenavtrekket. I noen boliger går kjøkkenavtrekket i egen kanal som er ført ut av boligen, helst over tak eller ut av yttervegg, og har egen innbygget vifte som trekker luften ut. Det betyr også at når man starter kjøkkenavtrekket vil det suge luft ut av kjøkkenrommet.

Undertrykk av luft

Dersom ventilasjonsanlegget ikke øker den tilførte luften tilsvarende som kjøkkenavtrekket og avtrekket på badet til sammen trekker ut vil de to avtrekkene konkurrere om luften i rommet. Hvis vi da ikke tilfører luft fra et annet sted som for eksempel et åpent vindu, får vi undertrykk i kjøkkenrommet og dårlig avtrekk av matos.

Kjøkkenavtrekk integrert i balansert ventilasjonsanlegg

I mange nye boliger er kjøkkenavtrekket en del av det balanserte ventilasjonsanlegget og styres gjennom hvor mye viften i ventilasjonsaggregatet øker kapasiteten når vi skrur på kjøkkenavtrekket. I de anleggene er gjerne kapasiteten noe mindre en når kjøkkenhetten har egen vifte innebygget. Fordelen med denne løsningen er at ventilasjonsaggregatet regulerer hvor mye luft som tilføres og trekkes ut likt og man får balanse.

Når kjøkkenavtrekket er koblet sammen med den balanserte ventilasjonsanlegget er det viktig at avtrekkskanalen fra kjøkkenet ikke går igjennom varmegjenvinneren. Inne i varme gjenvinneren er det som regel store overflater som skal fange opp varme. Disse overflatene vil også kunne bli griset til av matos og fett som følger med luften vi trekker ut ved matlaging. Ofte er kanalen koblet utenom varmegjenvinneren i aggregatet.

Les om Visste du at kjøkkenvifta og vedovnen konkurrerer om luften>>

Les om Balansert ventilasjon>>