Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig

Kvalitetsmerking av luftfiltre

Alle luftfiltre som skal brukes til ventilasjon i boliger, offentlige bygg og næringsbygg ment for mennesker, skal testes og merkes med kvalitet og egenskaper. Luftfiltrering av denne typen bygg kalles ofte «komfort filtrering».

Internasjonal standard

Vi har en internasjonal standard for hvordan filtrene skal merkes og testes NS-EN ISO 16890. Bokstavene i standarden står for, NS = norsk standard, EN = europeisk standard og ISO = internasjonal standard. Det betyr at standarden gjelder for Europa, USA og Asia.

Mange kjenner til de tidligere kvalitetsmerkingene for komfort filtrering med betegnelsene G1-G4, M5-M6 og F7-F9 som var vanlig for grovfilter, mediumfilter og finfilter. Disse filtrene var merket etter standarden NS-EN 779 som i dag er byttet ut med ny standard NS-EN ISO 16890.

Kvaliteten på filtrene sier noe om hvor små partikler de klarer å fjerne og hvor mye i % av partiklene i en viss størrelse filtrene klarer å fjerne fra luften. Dette betyr mye i forhold til vår helse.

Slik testes filtrene

Måten man tester på er å sette filteret i en testrigg hvor man sender en kontrollert mengde partikler av en viss størrelse igjennom og måler hvor mye som ble fanget opp. Partikkelstørrelsen som måles har en minste størrelse på 0,3 mikrometer. 1000 mikrometer = 1 millimeter.

Riktig montering er avgjørende

For at et filter skal virke optimalt og fjerne mest mulig partikler er det vikt at de monteres riktig og har riktig størrelse samt at det er tett rundt filterrammen eller filterkanten slik at ikke vi får lekkasjer av ufiltrert luft inn langs siden av filteret.

Luftmengde og hastighet

Luftmengde og lufthastighet er også viktig. Hastigheten på luften som passerer gjennom filteret betyr mye for hvordan partiklene fanges på veien. Jo lavere lufthastighet, det bedre virker filteret. Alle filtre blir testet i forhold til maks lufthastighet.

Luftmengde gjennom filteret er også viktig. Det betyr at arealet på filteret spiller en stor rolle. Ved store luftmengder må man derfor øke arealet ved å bruke flere filtre ved siden av hverandre. I boligventilasjon er dette vanligvis ikke et stort problem, men det er viktig at ventilasjonsaggregatet og kanalstørrelser er tilpasset boligens luftvolum som skal skiftes ut.

Energi og luftfiltrering

Et luftfilter skaper stor luftmotstand som igjen betyr at viften i ventilasjonsaggregatet må jobbe hardere for å dytte luften igjennom kanaler, varmegjenvinner og luftfiltre.

Igjennom et luftfilters livssyklus av produksjon, transport, bruk og kast, går mesteparten av livssyklusenergien, 70%, til å drive luften igjennom filteret. Det vil si 70% av energien i hele syklusen går til drift.

Det er derfor viktig å velge filtre som har så lav motstand som mulig gjennom hele levetiden. For et vanlig luftfilter i boligventilasjon er vanlig brukstid fra 0,5 – 1. år avhengig av forurensningen i uteluften der boligen ligger.

Les om Når man bør skifte filter>>
Les om xxxx