Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig

Slik rengjør og vedlikeholder du ventilasjonsanlegget ditt

Ventilasjonskanaler kan bli tilsmusset av støv og partikler som bør fjernes regelmessig for å unngå vekst av mikroorganismer

Kjøkkenavtrekk er verstingen

Spesielt i kanaler tilknyttet kjøkkenavtrekk blir tilsmusset av fett som ikke fanges av fettfilteret i hetten.

  1. Rengjør fettfilteret regelmessig ved behov.
  2. Ofte kan det bare vaskes i oppvaskmaskinen eller legges i bløt i oppvaskkummen med litt fettløselig rengjøringsmiddel.

Avtrekk på bad og vaskerom

Avtrekksventil og første del av kanalen på vaskerom og bad er ekstra utsatt for å smusses til med støv og partikkelfibre fra klesvask og tørketrommel

  1. Ventilen kan ofte trekkes av og støvsuges.  Støvsug så langt du kommer inn
  2. Sjekke inn i kanalen så langt det lar seg gjøre. Generelt bør det gjennomføres inspeksjon av ventilasjonskanalene en gang i mellom med noen års mellomrom, 5-10 år avhengig av hvor mye de smusses ned.

Skifte av filter

Filtrene i ventilasjonsaggregatet bør skiftes minimum en gang per år. I områder med mye forurensning, to ganger per år. Det sitter to filter i aggregatet, ett på tilluften og ett på fraluften. Det er viktig å åpne aggregatet for å sjekke om det ser rent ut og at varmegjenvinneren ikke er tilsmusset. Dersom du er usikker på dette, ta kontakt med et profesjonelt firma for service og filterskifte en gang per år.

Les mer om hva et luftfiler er>>
Les mer om kjøkkenavtrekk, en utfordring i ventilasjonsanlegget>>
Les mer om xxxxx>>