Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig

Ulike typer filtreringsprinsipper

Til boligventilasjon er mekanisk filtrering med et filtermedie som er laget av tettpakkede fiber, det mest vanlige og mest pålitelige måten å filtrere bort forurensninger i luften på. Mekanisk filtrering fanger og fjerner bare partikler.

Slik virker et mekanisk filter

Fibrene i filteret er veldig små og tettvevd. Partiklene fanges på ulike måter:

  1. Stoppe-effekt. Store partikler vil kollidere med fibrene på veien gjennom filteret og skilles ut av luftstrømmen.
  2. Sile-effekt. Partiklene er større i alle retninger enn avstanden mellom fibrene og partiklene slipper ikke gjennom.
  3. Fange-effekt. Partiklene treffer fibrene på vei gjennom filteret og fester seg til overflaten.
  4. Diffusjons-effekten. Partiklene er så små at de kolliderer med luftmolekylene og «virrer» usystematisk rundt i alle retninger. På veien fanges de opp og fester seg på overflaten av fibrene i filteret.
  5. Elektrostatisk-effekt. Fibrene i filteret er positivt ladet og tiltrekker seg negativt ladede partikler.

 

 

Les om hva et luftfilter til bolig er>>
les om kvalitetsmerking av filtre>>
les om xxxx