Hopp direkte til innhold
logo

Visste du at ventilasjon er lungene i boligen din?

I ett bygg skal ventilasjonen fjerne forurensninger, fukt og varme, samt tilføre frisk ren luft. Dette gjøres ved at ny luft føres inn i bygningen samtidig som gammel luft trekkes ut.

Et vanlig menneske puster ca. 15000 liter luft i døgnet litt avhengig av aktivitetsnivået. Med så mye luft som skal trekkes ned i lungene, er det veldig viktig at denne luften ikke inneholder forurensninger som kan påvirke vår helse negativt.

Regler for luftskifte/ventilasjon i bygg

Dagens regelverk rundt ventilasjon i boliger og i rom som er ment for varig opphold for mennesker (teknisk forskrift til plan og bygningsloven), har angitt et minimums luftskifte på 0,5 luftvekslinger per time beregnet ut i fra at boligen har normal takhøyde på 2,4 meter. Det vil si at all luften inne i bygningen, i de rommene som det gjelder, skal skiftes ut hver 2. time. I rom som ikke er ment for varig opphold, det vil si boder, uinnredet kjeller, baderom og rom hvor man ikke oppholder seg over lenger tid, skal ha minimum 0,3 luftvekslinger per time.

Noen rom i boligen har spesielle krav til hvor stort luftskifte (ventilasjon) det skal være.

For eksempel på soverom skal det være minimum 26 m3/t (kubikkmeter luft per time) for hver sengeplass og i bad 54 m3/t som grunnventilasjon og 108 m3/t som forsert ventilasjon. Dette betyr at i noen boliger, spesielt leiligheter, vil disse kravene til luftskifte bestemme hvor mye ventilasjon det må være i boligen. Les mer om byggereglene på:

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/13/i/13-2/

Bakgrunnen for reglene om minimums luftskifte i boligen og despesifikke rommene, er beregninger som viser hvor mye luft som må skiftes ut for å fjerne fukt og andre forurensninger for å opprettholde godt inneklima og å unngå fuktproblemer.

Hva sier loven om ventilasjon

Dagens lovverk har angitt hvordan ventilasjonssystem vi skal ha og hvor mye luft som skal skiftes ut i hele eller i deler av en bygning. De lovene som regulerer ventilasjon og inneklima i våre bygg i dag er Plan og Bygningsloven, arbeidsmiljøloven og kommunehelsetjenesteloven.

Lovverket for ventilasjon i bolig har forandret seg gjennom tidene. Det første lovverket som omtalte det å skifte ut luft i en rom for mennesker og boliger var Sundhetsloven fra 1860, hvor det sto: «Sundhedscommissionen har fremdeles at paasee, at tilstrekkelig Luftvexling finder Sted i Huusrum».