Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Blodtrykket kan måles feil

Se opp for disse vanlige feilkildene.

Høyt blodtrykk (hypertensjon) er en stor risikofaktor for flere typer hjerte- og karsykdom. Normalt bør blodtrykket være under 120 mmHg i det systoliske og 80 mmHg i det diastoliske, mens over 140 mmHg anses som høyt.

Les mer om høyt blodtrykk her: Høyt blodtrykk – hypertensjon.

Blodtrykket kan måles på ulike måter, både hjemme og hos legen. Det finnes imidlertid flere feilkilder ved blodtrykksmåling som man må være obs på, da dette kan gi falskt forhøyede verdier og feilbehandling. Den amerikanske hjerteforeningen, American Heart Association, går nå og ut og advarer mot disse sju årsakene til målefeil:

  1. Full blære: Kan gi 10-15 mmHg høyere blodtrykk. Pass på at blæren er tømt før du måler blodtrykket.
  2. Dinglende ben: Kan gi 6-10 mmHg høyere blodtrykk. Sitt oppreist med støtte i ryggen og føttene flatt på gulvet.
  3. Hengende arm: Kan gi opptil 10 mmHg høyere blodtrykk. Armen skal hvile på armlenet på stolen eller på et bord med mansjetten på armen hjertehøyde.
  4. Klær under blodtrykksmansjetten: Kan gi alt fra 5 til 50 mmHg høyere blodtrykk. Blodtrykksmansjetten skal alltid plasseres på en bar arm.
  5. For liten blodtrykksmansjett: Kan vise både for lavt og for høyt blodtrykk. Sørg å justere mansjetten.
  6. Bena i kors: Å krysse bena kan gi 2-8 mmHg høyere blodtrykk. Se punkt 2.
  7. Snakking under målingen: Kan gi mer enn 10 mmHg høyere blodtrykk. Sitt og rolig og stille under blodtrykksmålingen.

Inntak av mat og drikke, eller røyking, før målingen kan også gi feilaktige verdier. Det anbefales også å unngå fysisk aktivitet 30 minutter før målingen. Man bør sitte i ro 3-5 minutter før blodtrykket måles.

LHL har utgitt en fagprosedyre i måling av blodtrykk: Non-invasiv blodtrykksmåling (NIBP) – målemetoder og feilkilder.

Podkast om blodtrykk: Hva er egentlig blodtrykk og hvorfor bør vi måle blodtrykket? I denne episoden vil du få høre om hvordan blodtrykket bør måles og hvorfor dette er viktig. Hvordan kan blodtrykket påvirkes?