Hopp direkte til innhold

B-vitamintilskudd forebygger ikke hjerteinfarkt eller død av hjertesykdom

En ny rapport som gjennomgår 15 studier om tilskudd av vitamin B fastslår at hverken vitamin B6, B12 eller folsyre forebygger hjerteinfarkt eller risikoen for å dø av hjertesykdom.

B-vitaminer er noe vi alle trenger, og som regel får vi dekket behovet gjennom et normalt kosthold. Noen kan ha B-vitaminmangel, og trenger tilskudd. Det er særlig en del eldre mennesker som trenger tilskudd av blant annet vitamin B12, fordi kroppen ikke tar opp nok fra maten.

Konsekvenser av for lite B-vitaminer

Konsekvenser av for lite B-vitaminer er blant annet redusert konsentrasjon og nervefunksjon, samt anemi (for få blodceller). Én effekt av for lite vitamin B6, B9 (folsyre) og B12 er dessuten høye nivåer av aminosyren homocystein i blodet. Høyt homocystein er en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Det å ta tilskudd av de tre vitaminene, hver for seg eller kombinert, har vist seg å normalisere homocysteinnivåene. Hvorvidt tilskudd av B-vitaminer dermed også beskytter mot hjerte- og karsykdommer har imidlertid vært et vanskelig spørsmål.

En ny gjennomgang av forskningen på homocystein-senkende B-vitaminer og hjertesykdom, fra det velrennomerte Cochrane-instituttet, konkluderer med at hverken B6, folsyre eller B12 alene eller i kombinasjon reduserer risikoen for hjerteinfarkt eller død av hjertesykdom blant personer med hjerte- og karsykdom eller med høy risiko for det, sammenliknet med ingen behandling (placebo). Forskerne kom til samme konklusjon i 2015, men nå gikk de også gjennom tre nye, store studier som ble publisert senere.

Les mer på NIFAB.no, som er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisins informasjonsside om alternativ behandling.

Forskning på B-vitaminer og hjertesykdom

I 2013 fikk LHL og forsker Marta Ebbing prisen "Gullegget" for hennes forskning på B-vitaminer og hjertesykdom. Studiene viste at hjertepasienter flest ikke hadde noen fordel av å ta folsyre eller B12-tilskudd for å senke homocysteinnivåene. Det kunne tvert imot være skadelig.

Den nyeste rapporten finner på sin side ikke bevis for at B-vitamintilskudd har skadelige effekter, som for eksempel økt risiko for kreft, når man ser på forskningen som helhet. Når det gjelder hjerneslag kan det se ut til at homocystein-senkende B-vitamintilskudd har en viss forebyggende effekt sammenliknet med placebo; risikoen for hjerneslag var 4 prosent blant de som tok B-vitaminer, mot 5 prosent blant de som ikke tok det.

Les mer om vitamintilskudd her.