Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Disse levevanene kan forebygge hjerneslag

Røyking, kroppsvekt, fysisk aktivitet, alkoholinntak og kosthold påvirker risikoen for å få hjerneslag, viser en ny undersøkelse fra Sverige.

Hjerneslag er en ledende årsak til død og sykelighet, men kan heldigvis forebygges. Det er godt kjent at livsstilsrelaterte faktorer er forbundet med risiko for hjerneslag.

I 2014 viste forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm at kvinner som hadde en kombinasjon av gunstige livsstilsfaktorer hadde rundt 60 prosent lavere sjanse for å få hjerneslag i løpet av en 10-årsperiode (1).

En ny studie antyder at også menn kan senke slag-risikoen ved å følge enkle, sunne levevaner, selv om de fra før av har høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller andre risikofaktorer for hjerneslag (2).

Graden av sunn livsstil ble kartlagt i henhold til fem faktorer:

  • Kosthold: minst 5 porsjoner frukt og grønnsaker og mindre enn 30 gram bearbeidet kjøtt (pølser, kjøttpålegg og lignende) daglig
  • Røykevaner: aldri røkt eller tidligere røyker
  • Fysisk aktivitet: minst 150 minutter i uken med gåing, sykling eller trening
  • Vektstatus: normalvektig (kroppsmasseindeks mellom 18,5-25 kg/m2)
  • Alkoholinntak: fra lavt til moderat (mer enn 0 gram, men mindre enn 30 gram alkohol daglig)

Kan senke risikoen med over 70 prosent

I løpet av om lag 10 år hadde mennene som fulgte alle de fem sunne livsstilsfaktorene 72 prosent lavere sjanse for hjerneslag, sammenliknet med de som fulgte ingen eller bare én faktor.

Hva innebærer en 72 prosent lavere sjanse? Mens mer enn 9 prosent av mennene i studien fikk hjerneslag i løpet av perioden, ble bare 4 prosent av de som etterlevde alle de fem livsstilsfaktorene rammet. Også de som hadde tre eller fire sunne vaner hadde lavere risiko.

Les også:  Sunne levevaner knyttes til bedre overlevelse etter hjerteinfarkt

Hadde i utgangspunktet høy risiko

Forskerne undersøkte mer enn 11 000 menn mellom 45-79 år som i utgangspunktet hadde en høy risiko for hjerneslag på grunn av høyt blodtrykk, høye kolesterolnivåer, diabetes, hjertesvikt eller atrieflimmer. Sammenhengen mellom en sunn livsstil og lavere risiko for hjerneslag var uavhengig av disse faktorene.

Studien antyder med andre ord oppløftende at et sunt livsstilsmønster kan redusere risikoen for slagrisikoen også blant menn med eksisterende kardiovaskulære tilstander, skriver ernæringsforsker Susanna C. Larsson og medarbeidere. 

Undersøkelsen involverte ikke menn som tidligere hadde hatt hjerneslag, hjerteinfarkt eller angina, eller som var diagnostisert med kreft.

Støtter tidligere forskning

Denne studien føyer seg inn i en rekke andre studier som viser at en sunn livsstil har en beskyttende sammenheng med hjerneslag. En tidligere, stor undersøkelse av amerikanske menn og kvinner fant eksempelvis at de med sunnest livsstil hadde 80 prosent lavere risiko for å få hjerneinfarkt, som er den vanligste typen hjerneslag, i løpet av 20 år (3). Det samme viser studier fra blant annet Finland og Japan.

De samme levevanene er også sterkt knyttet til hjertesykdom.

Les mer her: Sunn livsstil kan forebygge fire av fem hjerteinfarkt 

Referanser

  1. Susanna C. Larsson m.fl. Healthy diet and lifestyle and risk of stroke in a prospective cohort of women. Neurology, 2014
  2. Susanna C. Larsson m.fl. Primary prevention of stroke by a healthy lifestyle in a high-risk group. Neurology, 2015.
  3. Stephanie E. Chiuve m.fl. Primary Prevention of Stroke by Healthy Lifestyle. Circulation, 2008.
Foto: Christopher Olssøn

LHL Hjerneslag

LHL Hjerneslag er en organisasjon for slagrammede og pårørende som arbeider for bedre tilbud til og rettigheter for de som er rammet av slag og deres pårørende. 

Mer om LHL Hjerneslag