Hopp direkte til innhold

Energidrikker kan gi hjerterytmeforstyrrelser

Bekymringsfullt høyt forbruk blant unge.

Koffeinholdige energidrikker blir stadig mer populært blant unge. Samtidig er det flere og flere unge mennesker som besøker legevakten etter å ha drukket energidrikker. Energidrikker kan utløse alvorlige hjerteproblemer, spesielt blant personer som har en underliggende hjertesykdom. Derfor advarer LHL unge mot å drikke energidrikker med koffein – les mer her: Advarer mot energidrikker for unge.

Europeiske undersøkelser har funnet at det er barn og unge mellom 10-18 år som har det største forbruket av energidrikker. Unge som drikker energidrikker drikker i gjennomsnitt over to liter hver i måneden. Omsetningen av energidrikker i Norge ble tredoblet fra 2009 til 2013, ifølge analysebyrået Nielsen.

Verre en kaffe?

Årsaken til at energidrikker kan ha uønsket virkning på hjertet hos enkelte, er ikke helt klar. Koffeininnholdet i energidrikker er som regel ikke høyere enn i kaffe, som er trygt i moderate mengder, også blant personer med hjerteflimmer. En helt ny studie fra USA tyder på at energidrikker øker blodtrykket mer enn samme mengde ren koffein, og at det også kan påvirke hjertets elektriske aktivitet negativt (1).

Deltakerne i studien var 18 unge og friske personer. De skulle først drikke to bokser (totalt én liter) av en vanlig energidrikk som inneholdt blant annet koffein (totalt 320 milligram), sukker, taurin, ginseng, guarana og B-vitaminer. Dette er ingredienser som er typisk for energidrikker på markedet. Om lag en uke etter skulle deltakerne drikke samme mengde av en annen drikk med like mye koffein, men ingen av de andre stoffene i energidrikken. Begge drikkene ble drukket i løpet av 45 minutter.

Illustrasjon av EKG-undersøkelseEKG-undersøkelse (illustrasjon: Molly Borman-Pullen)Hensikten med studien var først og fremst å se på forandringer på EKG (elektrokardiogram), som måler hjerterytmen og hjertets elektriske aktivitet.

To timer etter de hadde drukket energidrikken, viste EKG-et et lengre QT-intervall sammenliknet med når de hadde drukket drikken med bare koffein. QT-intervallet er avstanden mellom Q- og T-bølgene på et EKG. Dette sier noe om hvor lang tid hjertets elektriske ledningssystem bruker på å trekke sammen muskelcellene i hjertet. Et forlenget QT-intervall kan indikere et problem, og er forbundet med alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Inntak av ren koffein hadde ikke denne effekten blant deltakerne i studien.

Energidrikken førte også til en høyere blodtrykksøkning opptil 6 timer etter, sammenliknet med drikken med bare koffein; forskjellen var på nesten 4 mmHg systolisk blodtrykk. Dette har ingen betydning på kort sikt for den enkelte, men over tid kan en så liten blodtrykksforskjell føre til mer hjerte- og karsykdom på befolkningsnivå. At energidrikker øker blodtrykket mer enn kaffe med lik mengde koffein har vært vist i tidligere studier (2).

Ikke alle studier har vist en så klar effekt på QT-intervalltiden tidligere, noe som kan skyldes at man i andre studier har testet en mindre mengde energidrikk og gjort målinger over kortere tid. En annen undersøkelse hvor deltakerne drakk like mye energidrikk som i denne nye, viste også en betydelig økt QT-tid blant unge i fire timer etter (3). Hvor mye en slik økning har å si for risikoen for å få hjertesykdom er ikke kjent, men det finnes eksempler på legemidler som har blitt trukket fra markedet fordi de øker QT-tiden i like stor grad som energidrikkene viste seg å gjøre i disse studiene. Derfor er det trolig grunn til å ta funnene alvorlig. Personer som allerede har såkalt “langt QT-syndrom”, som kan være medfødt, bør være oppmerksomme på dette.

Flere tilfeller av hjerterytmeforstyrrelser

I 2015 skrev vi at antall henvendelser på akuttmottak knyttet til energidrikker så ut til å være økende. Så sent som i april 2017 ble det i et legetidsskrift igjen rapportert om livstruende hjerterytmeforstyrrelser hos to unge personer som hadde drukket større mengder energidrikker (4). En 19-årig mann hadde drukket tre bokser energidrikk i løpet av to timer og fikk hjertestans, men overlevde. Det andre tilfellet var en 23-årig kvinne med en hjertemuskelsykdom (kardiomyopati) som hadde fått rytmeforstyrrelser etter å ha drukket en boks Red Bull, og måtte få elektrosjokk.

En annen studie fra Australia tok for seg 60 unge pasienter (under 40 år) som hadde oppsøkt legevakt på grunn av hjertebank. Av disse var 70 prosent brukere av energidrikker, de drakk i gjennomsnitt om lag 1,5 boks per dag. Én av tre som drakk energidrikker hadde også brystsmerter (5). Rundt én av tre drukket energidrikk i løpet av det siste døgnet. Mange hadde drukket så mye som fem bokser eller mer. Blant de som drakk mye energidrikker regelmessig (minst to om dagen), hadde 75 prosent opplevd symptomer på hjertebank etter inntak. Årsaken til at sammenhengen mellom energidrikker og hjertebank blant personer uten tidligere kjent hjertesykdom var ikke klar.

Hva skjer i kroppen når man drikker energidrikker?

Inntak av energidrikker bidrar til økt blodtrykk og økt puls. Dette fører i sin tur til økt belastning på hjertet (6). Hvilke komponenter i energidrikker som kan føre til uheldige effekter er ikke kjent. Det er mulig at det er kombinasjonen av stoffer – blant annet samspillet mellom koffein og sukker – og ikke hvert enkelt stoff i seg selv, som spiller størst rolle.

Alle energidrikker inneholder koffein, som regel 32 milligram per desiliter. Opptil 5,5 milligram koffein per kilo kroppsvekt – eller ca. 400 milligram koffein – daglig er trygt for de fleste voksne (7). De fleste inneholder i tillegg taurin, en aminosyre som også finnes i mange matvarer. Andre stimulerende stoffer som finnes i flere energidrikker er guarana (en koffeinholdig plante) og ginseng.

Koffein tas raskt opp i blodet. Konsentrasjonen i blodet er høyest etter rundt én time (8); da er også blodtrykks- og pulsøkningen som regel høyest (6, 9). Opptaket av koffein skjer saktere når det inntas sammen med mat. Koffeinet forblir i blodbanen i flere timer; først etter 12 timer er det helt ute av systemet, men dette kan ta lenger tid hos enkelte.

Inntak av koffein som tilsvarer om lag én til tre små bokser energidrikk (80-240 milligram koffein) har vist seg å øke blodtrykket (systolisk/diastolisk) med mellom 4/2 og 9/4 mmHg (5). Energidrikker ser ut til å øke blodtrykket på en annen måte enn ren koffein: inntak av energidrikker øker blodtrykket ved å påvirke hjertemuskelen direkte, mens koffein øker blodtrykket ved å påvirke blodårene (4,10) .

I hjernen og andre deler av kroppen blokkerer koffein effekten av signalmolekyler som vanligvis gjør oss trøtte, slik at det virker oppkvikkende (11). Den stimulerende virkningen av koffein har ulik varighet og grad fra person til person. Hos sensitive personer, barn og gravide kvinner kan små doser gi hjertebank og skjelving. Koffein er også avhengighetsdannende, slik at avholdenhet kan gi abstinenser.