Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Fullkorn kan være gunstig for kolesterolet

Også personer som bruker statiner bør spise mer fullkorn.

Statiner er medikamenter som senker nivåene av LDL-kolesterol i blodet, og reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom. Kosthold og livsstil er også sentralt i forebyggingen.

Ett viktig element i et sunt kosthold er et høyt inntak av fullkorn. Fullkorn, som for eksempel sammalt mel og havregryn, inneholder alle av kornets komponenter (både kime, kli og kjerne), i motsetning til siktet mel og hvit ris. Et høyt inntak av fullkorn er forbundet med lavere kolesterolnivåer og redusert risiko for hjerte- og karsykdom.

Hvordan kombinasjonen av kosthold og medisiner påvirker denne risikoen er imidlertid ikke så godt kjent. Å spise mye fiber i kombinasjon med bruk av statiner reduserer kolesterolet mer enn å ta statiner alene, men nå har samspillet mellom fullkorn og statiner også blitt utforsket.

Mer fullkorn, lavere kolesterolverdier

En studie av over 4000 personer, hvorav omtrent 1000 brukte statiner, viste at statinbrukerne som spiste mer fullkorn hadde lavere kolesterolverdier og lavere sannsynlighet for å klassifiseres med høyt kolesterol. Dette gjaldt både LDL-kolesterolet og forholdet mellom total- og HDL-kolesterolet, som også er en sterk risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Samspillet mellom fullkorn og statiner påvirket i liten grad det “gode” kolesterolet (HDL-kolesterolet).

Du bør spise omtrent tre skiver brød med 100 prosent fullkorn, eller én stor porsjon fullkornspasta/-ris per dag

Statinbrukere som spiste 16 gram fullkorn per dag eller mer, hadde i gjennomsnitt fire prosent lavere LDL-kolesterol enn dem som spiste mindre. En slik forskjell er forbundet med mellom fire og åtte prosent lavere risiko for hjertesykdom.

Hvilke mekanismer som kan ligge bak denne sammenhengen er ukjent, og det trengs mer kontrollerte eksperimenter før disse kan forklares. Fullkornvarer som havre og bygg inneholder en type fiber kalt betaglukaner, som bidrar til å senke LDL-kolesterolet dersom man spiser minimum tre gram per dag (tilsvarer ca. 60 gram havregryn).

Minst halvparten av kornproduktene bør være fullkorn 

Omtrent 70 prosent av dem som var med i denne studien spiste mindre enn 16 gram fullkorn daglig. Anbefalt inntak av fullkorn er langt høyere, minimum 75 gram per dag. Dette tilsvarer omtrent tre skiver brød med 100 prosent fullkorn, eller én stor porsjon fullkornspasta/-ris. Minst halvparten av kornmengden du spiser hver dag, bør være i form av fullkorn.

Statiner erstatter ikke et sunt kosthold

En annen undersøkelse fra 2013 viste at bruk av statiner var forbundet med et økt inntak av kalorier og fett over tid, og også mer vektøkning. Dette betyr at statinbrukere ikke må glemme å passe på kostholdet.

Kilde