Hopp direkte til innhold

Helsekonsekvenser av å spise hjorteviltkjøtt ofte

Har du høyt blodtrykk, bør du begrense inntak av vilt felt med blyammunisjon til én gang i måneden, melder Mattilsynet.

Har du høyt blodtrykk, bør du begrense inntak av vilt felt med blyammunisjon til én gang i måneden, melder Mattilsynet.

Hjortevilt (elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort) kan inneholde rester av bly fra ammunisjon. Dette blyet tas opp i kroppen hos de som spiser kjøttet.

Les artikkelen til Mattilsynet om hjorteviltet her.

Hos voksne kan bly gi høyere blodtrykk, som igjen gir høyere risiko for hjerte- og karsykdommer, samt øke sannsynligheten for utvikling av kronisk nyresykdom.

Trygt med oppdrettsvilt

– Voksne med normalt blodtrykk, vil sannsynligvis ikke vil merke at blodtrykket øker litt, sier seniorforsker Helle Knutsen, som har ledet arbeidet med risikovurderingen i VKM, Vitenskapskomiteen for mattrygghet. – Men det kan være utslagsgivende for de som allerede har høy risiko for hjerte-karsykdommer.

Barn er mer følsomme for bly enn voksne, og bly kan skade utviklingen av hjernen. Det kan måles som nedsatt IQ.

Det er viktig å merke seg at oppdrettsvilt som felles på en annen måte (hodeskudd), er trygt å spise.

Mattilsynet kommer med denne anbefalingen etter at VKM har foretatt en risikovurdering av konsum av kjøtt fra hjortevilt skutt med blyholdig ammunisjon. 

Les mer om høyt blodtrykk her.

Artikkelen er sist oppdatert 22.10.2015

Kilder

Mattilsynet, VKM og Vitenskapskomiteen for mattrygghet.