Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Kan riktig kosthold være bra for lungene?

Det er ikke dokumentert at kostholdet kan forebygge sykdommer som kols, men et sunt kosthold kan være gunstig for lungefunksjonen.

Forekomsten av kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) er økende. Sykdommen gir varig, nedsatt lungefunksjon. Selv om røyking er den vanligste årsaken, vet vi at også andre livsstils- og miljøfaktorer spiller en rolle for lungefunksjonen og utvikling av kols.

Valgene du gjør i hverdagen kan ha mye å si. I følge studien kan et sunt kosthold med blant annet mye frukt og grønnsaker, grove kornprodukter og meieriprodukter bidra til bedre lungefunksjon.

Når det gjelder kosthold har det tidligere vært vist at mye frukt og grønnsaker, grove kornprodukter og omega-3-fettsyrer fra fisk muligens reduserer risiko. Nylig publisert forskning viser også at et kosthold med en generelt høy kvalitet er knyttet til bedre lungefunksjon.

Bedre lungekapasitet blant de som fulgte kostrådene

Ved å studere kostholdet til folk fra fire ulike amerikanske lokalsamfunn, undersøkte forskerne i hvilken grad de fulgte de nasjonale kostholdsrådene for amerikanere på en skala fra 1 til 100. Samtidig undersøkte de sammenhengen mellom kosthold og lungefunksjonen tre år senere.

Av kostholdets enkeltkomponenter var især grove kornprodukter og melk knyttet til bedre lungefunksjon, mens høyere inntak av hardt fett, alkohol og tilsatt sukker hadde en negativ sammenheng med lungefunksjonen.

Lungefunksjon ble målt ved hjelp av et spirometer, som måler mengden luft som pustes ut (forkortes FEV1) og strømningshastigheten til denne luften (også kalt forsert vitalkapasitet, eller FVC). Diagnosen kols stilles som regel dersom forholdet mellom FEV1 og FVC er under 0,7.

Et sunnere kostholdsmønster var blant disse 12 500 personene forbundet med et høyere forhold mellom FEV1 og FVC, og dermed bedre lungefunksjon. Av kostholdets enkeltkomponenter var især grove kornprodukter og melk knyttet til bedre lungefunksjon, mens høyere inntak av hardt fett, alkohol og tilsatt sukker (“tomme kalorier”) hadde en negativ sammenheng med lungefunksjonen.

Et høyere inntak av proteiner, fiber og flerumettet fett hadde også sammenheng med bedre lungefunksjon, mens det var motsatt for mettet fett.

Ukjent årsaksforhold

En mulig forklaring på disse sammenhengene er at et sunt kostholdsmønster kan forebygge inflammasjon (betennelser) som skader luftveiene. Ettersom det er vanskelig å slå fast hva som egentlig er årsak og effekt, må funnene i denne studien anses som foreløpige, men lovende.

Les mer om kosthold og kols her.

De som spiste sunnest hadde også en generelt sunnere livsstil – de var mindre tilbøyelige til å røyke og var mer fysisk aktive. Sammenhengen mellom kosthold og lungefunksjon var likevel uavhengig av andre levevaner som ble undersøkt.

Kriterier for et sunt kosthold var i denne studien: 

  • Mye frukt, grønnsaker og belgvekster
  • Fullkorn
  • Meieriprodukter (melk eller soyamelk, yoghurt og ost)
  • Proteinkilder (inklusive bønner og erter)
  • Mer umettet fett enn mettet fett
  • Mindre mengder fine kornprodukter, salt og “tomme ” kalorier

Det gjennomsnittlige kostholdet blant personene i studien hadde en skår på litt over 50 poeng på en skala fra 1–100.