Hopp direkte til innhold

Kan rødbetjuice være bra for kolspasienter?

Spennende forskningsprosjekt om nitrat fra rødbeter, søvn og oksygenmetning.

Mange pasienter med kols opplever dårlig søvnkvalitet. Mange har også problemer med pusten når de sover og har redusert oksygentrykk i blodet under søvn. Ved alvorlig kols kan mange trenge oksygen også om natten. Men kanskje finnes det måter å utsette behovet for slik oksygenbehandling på.

Et nytt forskningsprosjekt ved LHL-klinikkene Glittre, hvor ca. 800 kolspasienter kommer til rehabilitering hvert år, skal prøve å gi svar på om inntak av rødbetjuice kan bidra til høyere oksygenmetning i blodet under søvn og bedre søvnkvalitet.

Men hvorfor akkurat rødbetjuice? Forklaringen ligger i det høye innholdet av stoffet nitrat.

Nitrat reduserer oksygenforbruket

Nitrat er et stoff som blant annet rødbeter, ruccola og bladgrønnsaker er gode kilder til. Nitratet vi spiser omdannes i kroppen til nitritt og deretter til nitrogenoksid, som er en forbindelse med mange viktige fysiologiske funksjoner.

Les mer her: Nitratrike grønnsaker – bra for blodtrykket?

Harald Engan er forsker i LHL og har tidligere undersøkt effekten av nitrattilskudd hos blant annet fridykkere. Disse undersøkelsene viste at nitrat minsket oksygenforbruket. Han har også funnet at nitrattilskudd effektiviserer energiomsetningen i kroppen. Engan lurte derfor på om nitrat også kunne være relevant for kolspasienter. Ettersom nitrat bidrar til at oksygenforbruket spares, er det tenkelig at det også vil bidra til litt høyere oksygenmetning, spesielt ved kols, hvor oksygenmetningen i blodet er lav i utgangspunktet.

– Dersom nitrattilskudd øker oksygenmetningen, er det sannsynlig at funksjonsevnen også kan bedres og at behovet for oksygen kan utsettes, sier Engan.

Engan forteller videre at nitrat gitt i form av juice fra grønnsaker kan virke mer effektivt enn i tablettform, kanskje på grunn av vitamin C og andre antioksidanter i grønnsaker som forsterker effekten.

Lavere oksygentrykk i blodet under søvn

Søvnrelaterte pusteforstyrrelser kan gi dårlig søvnkvalitet og symptomer som trøtthet og hodepine. Kolspasienter kan oppleve å sove ganske mye, men føler seg likevel ikke uthvilt, forteller avdelingsoverlege på Glittre Nils Henrik Holmedahl. Holmedahl er medisinsk ansvarlig for forskningsprosjektet.

Oksygentrykket i blodet er viktig for å forsyne cellene i kroppen med oksygen, og trykket kan falle ved lungesykdom. Under søvn er oksygenopptaket normalt redusert forhold til i våken tilstand. Disse faktorene er ytterligere forverret ved kols og særlig under REM-søvnfasen (”drømmesøvnen”).

– Når gasstrykket faller under en viss grense, får det stor betydning for mengden oksygen som blodet klarer å transportere, sier Holmedahl. Mange kolspasienter ligger og vipper på denne kritiske grensen.

– Som regel går det bra, for vi bruker som regel ikke mye oksygen mens vi sover. Men det finnes en kritisk grense for hvor lavt oksygentrykket bør være, for det er dette trykket i blodet som driver oksygen fra de røde blodcellene til hjernecellene eller muskelcellene, forklarer han.

Dersom en pasient i utgangspunktet har litt dårlig gasstrykk i blodet på dagtid og puster litt dårligere under søvn, kan det få ganske stor betydning for hvor mye oksygen som er tilgjengelig.

Holmedahl har nylig utført flere studier av søvn og blodgasser hos kols-pasienter. Les mer her: Kols og hvileløs søvn.

Drikker rødbetjuice før sengetid

Blant pasientene på Glittreklinikken er 16 rekruttert til å være med i studien. Pasientene er ikke blant de aller sykeste, men har som regel en moderat grad av kols.

To timer før sengetid skal forsøksdeltakerne drikke et konsentrat av rødbetjuice enten med nitrat eller uten nitrat (placebo).

Juicekonsentratene er laget slik at det ikke er mulig å skille mellom versjonen med mye nitrat og den nitrat-frie versjonen med hensyn på smak, farge og tekstur. Dosen nitrat som gis er ikke spesielt mye høyere enn det for eksempel en gjennomsnittlig vegetarianer spiser i løpet av en dag.

I denne artikkelen finner du en oversikt over nitratinnhold i ulike grønnsaker.

Mens de sover er deltakerne koblet til måleutstyr som registrerer elektriske impulser i hjernen, oksygenmetning i blodet og andre søvndata. Dette er omfattende og ressurskrevende undersøkelser hvor bare monteringen av måleutstyret tar nesten en time. En annen del av forskningsprosjektet er å undersøke om et nyere og enklere utstyr som måler pulsbølgemønsteret under søvn og i ulike søvnfaser kan gi like gode svar som de direkte målingene. Søvnregistreringen gjøres i to netter.

Prosjektet finansieres av LHL-klinikkene, Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer (SOVNO) og Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling (NKH). Prosjektet skjer også i samarbeid med professor Eddie Weitzberg ved Karolinska Institutet i Stockholm, som forsker på nitrat og nitrogenoksid.