Hopp direkte til innhold
Hos tannlegen
Foto: Shutterstock

Periodontitt og hjerte- og karsykdom

Tannkjøttsykdom kan være en risikofaktor for et førstegangs hjerteinfarkt.

Tannkjøttsykdommen periodontitt – betennelse i vevet rundt tennene – utløses av bakterieinfeksjon og forekommer hyppig i befolkningen. Utviklingen av periodontitt har en arvelig komponent, og påvirkes også av alder og livsstil (særlig røyking). Pasienter med kols er mer utsatt for alvorlig periodontitt enn den generelle befolkningen, viser norsk forskning (1).

Typiske symptomer på periodontitt er et rødt, lett oppsvulmet tannkjøtt og blødninger ved tannbørsting.

Sammenheng mellom periodontitt og hjerteinfarkt

I en ny undersøkelse fra Karolinska Universitet i Stockholm (2) ble det funnet at moderat til alvorlig periodontitt forekom omtrent 30 prosent oftere blant pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt enn blant pasienter uten hjerteinfarkt. Selv når det ble tatt høyde for røykevaner og forekomst av diabetes var det en statistisk sammenheng mellom periodontitt og hjerteinfarkt. Undersøkelsen er blant de største i sitt slag.

Du blir ikke "dømt" til å få hjerteinfarkt fordi du har periodontitt, men studien tyder på at det kan være lurt å bli undersøkt også for andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom dersom du har periodontitt.

Risikofaktor for hjerneslag

Det har i mange år vært kjent at det er en sammenheng mellom periodontitt og økt risiko for hjerte- og karsykdom. Sammenhengen mellom infeksjoner i munnen og hjerteinfarkt ble også funnet blant menn i Oslo-undersøkelsen (3).

Flere studier har indikert at periodontitt er en minst like stor, om ikke større, risikofaktor for hjerneslag som for hjerteinfarkt (4), og hjertesyke pasienter som har periodontitt har vist seg å være mer utsatt for å få hjerneslag eller for å dø.

Men ettersom både periodontitt og hjerte- og karsykdom også er knyttet til blant annet alder, røyking og stress, har det vært uklart om det er sykdommen i seg selv som gir økt risiko.

Bakterieinfeksjon

Forklaringen antas å ligge i mikroorganismer som er involvert i periodontitt. Ifølge American Heart Association er det en direkte sammenheng mellom bakterieinfeksjoner i munnen og hjerte- og karsykdom (5).

Jo flere av visse typer bakterier i periodontiet rundt tennene, jo mer forkalkninger i pulsårene kan påvises, noe som tyder sterkt på at bakteriene er en årsak (6). Dette kan være fordi bakteriene går fra tannkjøttlommene over i blodomløpet og bidrar til fettavleiringer og inflammasjon (betennelse) i karene, noe som kan føre til blodpropp.

Kan behandles

Det er foreløpig ikke kjent hvorvidt behandling av periodontitt senker risikoen for hjerte- og karsykdom, men det reduserer inflammasjon. Behandling er selvsagt viktig for tannhelsen og for at tennene ikke skal løsne.

Det er mulig å få stønad til behandling av periodontitt.

Les om dekning av tannlegeutgifter på HELFO.

Kilder

  1. Dagens Medisin, 2008. Kols-pasienter utsatt for periodonitt
  2. Lars Rydén m.fl. Periodontitis Increases the Risk of a First Myocardial Infarction. Circulation, 2016.
  3. Janket m.fl. Meta-analysis of periodontal disease and risk of coronary heart disease and stroke.
  4. Periodontal Disease and Atherosclerotic Vascular Disease: Does the Evidence Support an Independent Association? A Scientific Statement From the American Heart Association.
  5. Desvarieux m.fl. Periodontal Microbiota and Carotid Intima-Media Thickness. Circulation, 2005.