Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Rødgjæret ris for kolesterolet

Vi mottar ofte spørsmål om hvorvidt rødgjæret ris kan være et godt alternativ for å senke høye kolesterolnivåer. Hva viser forskning om dette?

Mer enn 500 000 nordmenn bruker kolesterolsenkende medisiner, og de vanligste medisinene er av typen statiner. Statiner hemmer et enzym i kroppens celler som er med på å danne kolesterol, slik at de dermed bidrar til at det blir mindre kolesterol i blodet. Selv om statiner ikke gir store bivirkninger for de fleste, finnes det enkelte personer med høyt kolesterol som tåler det mindre godt, eller som av andre grunner ønsker et alternativ.

Ekstrakt av rødgjæret ris er et kolesterolsenkende middel som mange er interessert i. I Kina og andre deler av Asia brukes rødgjæret ris blant annet som konserveringsmiddel eller fargestoff i matvarer.

Rødgjæret ris – nærmere bestemt et ekstrakt av rødgjæret ris – er et kolesterolsenkende middel som mange er interessert i. I Kina og andre deler av Asia brukes rødgjæret ris blant annet som konserveringsmiddel eller fargestoff i matvarer. Det har også vært brukt i tradisjonell kinesisk medisin.

Rødgjæret ris (selges også under merkenavnene HypoCol eller Cholestin) er hvit ris som er gjæret av soppen Monascus purpureus, som betyr "rød gjær". Den samme soppen brukes til å produsere statiner, slik som lovastatin (Mevacor). Gjæringen av risen kan danne monakoliner, som er statiner. Én type monakoliner heter Monakolin K, som er kjemisk sett identisk med lovastatin og senker dermed kolesterolet.

Forskere fra Nederland har nylig systematisk samlet sammen forskningslitteraturen om de kolesterolsenkende effektene av rødgjæret ris samt potensielle skadelige aspekter ved det (1).

– Vår gjennomgang viser at rødgjæret ris reduserer LDL-kolesterol, og den antyder at graden av og type bivirkninger er milde. Pasienter med økt risiko for bivirkninger for statiner tolererer noen ganger rødgjæret ris. De fleste studier hadde imidlertid ikke nok data om trygghet, skriver de i tidsskriftet Atherosclerosis.

Senker kolesterolet mer enn ingen behandling

Mesteparten av forskningen har hittil vært utført i Kina. Men én av studiene er norsk, ledet av Martin Bogsrud og medarbeidere ved Rikshospitalet (2). I en liten studie viste de at rødgjæret ris (HypoCol) reduserte LDL-kolesterolnivåene med i gjennomsnitt 23 prosent på 16 uker sammenliknet med en "narremedisin".

Andre studier har også vist at rødgjæret ris senker LDL-kolesterolet sammenliknet med ingen behandling, med en gjennomsnittlig reduksjon på ca. 1 mmol/liter. En slik effekt forventes i teorien å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom med 15-20 prosent.

I noen studier ble rødgjæret ris sammenliknet med andre statiner (pravastatin, simvastatin og lovastatin). Rødgjæret ris har i disse studiene vist seg å senke LDL- og totalkolesterolet omtrent like mye som disse medisinene. 

Forebygger rødgjæret ris hjerte- og karsykdom? Foreløpig har det vært undersøkt om rødgjæret ris kan forebygge hjerte- og karsykdom direkte, ikke bare redusere kolesterolet, i kun én studie. Dette var en kinesisk studie med pasienter som tidligere hadde hatt hjerteinfarkt (3).

Gruppen som brukte rødgjæret risekstrakt daglig fikk i denne studien færre nye hjerteinfarkt og hjerteoperasjoner, og de reduserte risikoen for å dø tidlig sammenliknet med de som tok narremedisin.

Ikke uten bivirkninger

Naturlige produkter kan også ha bivirkninger. Siden Monakolin K i rødgjæret ris er kjemisk sett det samme som lovastatin, kan det forventes at det også gir samme bivirkninger. De vanligste bivirkningene har vært knyttet til fordøyelse og muskler eller diffuse symptomer, men dette ser ut til å angå få.

Én bekymring har vært at muggsoppen Monascus kan danne en soppgift, citrinin, som dyrestudier viser at kan gi blant annet nyreskader. I studier av rødgjæret ris gitt til mennesker har innholdet av citrinin variert mye, fra 0,05 og opptil 18 milligram per døgndose. Rødgjæret ris ble ikke funnet å gi mer tegn til lever- eller nyreskader hos mennesker i disse studiene. Det ble heller ikke funnet hverken flere eller færre muskelsymptomer (myopati) av rødgjæret ris.

Det er likevel viktig å vite at bivirkninger har ikke vært undersøkt i alle forskningsstudiene, og noen bivirkninger har vært uklart diagnostisert eller definert.

Bivirkningene av rødgjæret ris kan være underestimert ettersom få studier er utført med personer som er særlig utsatt for bivirkninger, slik som eldre pasienter og pasienter med flere sykdommer samtidig. For å oppdage sjeldne bivirkninger, må man gjøre store studier.

Alle de 20 studiene som forskerne nå har gjennomgått involverte til sammen rundt 6600 pasienter – det er like mange som det antall pasienter som gjerne deltar i én enkeltstudie av mange legemidler. For eksempel er studier av statiner til sammen utført på mer enn 170 000 personer.

Ikke tilgjengelig i Norge

Rødgjæret ris har heller ikke markedsføringstillatelse i Norge. Statens legemiddelverk satte omsetningsstopp for produkter med rødgjæret ris i 2007, på grunn av dets medisinske egenskaper. Hvorfor kan det ikke selges når det virker?

Grunnen er som nevnt over at det, som med alle legemidler, kan være skadelig. Det har vært meldt om fordøyelsesproblemer, svimmelhet, alvorlige allergiske reaksjoner, endret leverfunksjon og i sjeldne tilfeller nedbrytning av musklene og nyreskade (rhabdomyalyse). Videre kan virkestoffer i rødgjæret ris påvirke effekten av andre medisiner, deriblant marevan (warfarin) og visse antibiotika.

Med disse forbeholdende ser rødgjæret ris ut til å være et nokså trygt alternativ for pasienter som ikke tåler andre statiner. Den totale mengden statiner i rødgjæret ris er mye lavere enn i statiner som gis på resept. Likevel bør det nevnes at rødgjæret ris kan koste tre-ti ganger så mye som vanlige statiner. Produkter med rødgjæret ris kan dessuten ha svært varierende kvalitet. Monakolin-innholdet i de ulike produktene på markedet er ikke alltid oppgitt, og det er ikke standardisert. En amerikansk undersøkelse som ble publisert i 2010 fant at innholdet av lovastatin i rødgjæret ris-produkter varierte med så mye som 100 ganger (4).

Les mer om høyt kolesterol her

Kilder:

  1. Traditional Chinese lipid-lowering agent red yeast rice results in significant LDL reduction but safety is uncertain – A systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis, 2015.
  2. HypoCol (red yeast rice) lowers plasma cholesterol – a randomized placebo controlled study. Scandinavian Cardiovascular Journal, 2010. 
  3. Effect of Xuezhikang, an Extract From Red Yeast Chinese Rice, on Coronary Events in a Chinese Population With Previous Myocardial Infarction. American Journal of Cardiology, 2008.
  4. Marked Variability of Monacolin Levels in Commercial Red Yeast Rice Products – Buyer Beware! Archives of Internal Medicine, 2010.