Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Advarsler mot å redusere saltinntaket bør tas med en klype salt

Den siste uken har flere aviser hevdet at det farlig å spise mindre salt, stikk i strid med hva vi og helsemyndighetene anbefaler. Denne påstanden er ikke overbevisende ved nærmere granskning.

Et høyt saltinntak har vært utpekt som en av de risikofaktorene som tar flest liv i Norge, og på verdensbasis har om lag ett av ti dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom blitt forklart med et høyt saltinntak . Én konsekvens av et høyt saltinntak er høyt blodtrykk, noe som i sin tur øker risikoen for hjerneslag og hjertesykdom.

Folk flest anbefales å spise rundt 5-6 gram salt (natriumklorid) per dag, selv om behovet vårt trolig ikke er høyere enn 1-1,5 gram salt. De fleste spiser imidlertid mye mer.

Farlig med for lite salt?

Den siste uken har flere aviser og nettsteder likevel hevdet at det kan være farligere å spise for lite salt enn for mye.  «For lite salt i maten øker risiko for sykdom» skrev for eksempel Aftenposten. Disse oppslagene er basert på en studie gjort av forskere fra Canada . «Ikke engang personer med høyt blodtrykk har fordeler av å spise lite salt, tvert imot, viser studien», heter det i pressemeldingen. Både de som spiste mye og «for lite salt» hadde angivelig høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom.

Mange har trolig blitt forvirret av dette, og kanskje begynt å salte maten litt ekstra i frykt for å få for lite. Men ethvert forskningsfunn må tolkes og settes inn i en sammenheng. Det første man må spørre seg er: Hvordan ble denne forskningen utført? Når det gjelder forskning på salt er det sentralt å spørre: Hvordan målte de hvor mye salt folket i studien spiste? 

Vanskelig å «måle» saltinntaket

Dersom man vil finne troverdige sammenhenger mellom et høyt saltinntak og helse, er det en forutsetning at man vet hvor mye salt som faktisk blir spist. Å fastslå hvor mye salt mennesker spiser har alltid vært problematisk. Det holder ikke bare å spørre folk om hvor mye salt de spiser, det er det ingen som kan svare riktig på. Den eneste objektive måten er å måle innholdet av natrium i urinen. Salt består av rundt 40 prosent natrium, og nesten alt natrium vi spiser skilles ut med urinen (noen få prosenter skilles også ut gjennom blant annet svette).

I den nye studien som har blitt omtalt i media, ble natrium i urin målt hos mer enn 130 000 deltakere som ble fulgt i ca. fire år. Dette er en styrke, men studien har også store svakheter. Det ble nemlig bare tatt én enkelt urinprøve for hver deltaker, og denne urinprøven ble tatt på ett tidspunkt om dagen. Utskillelsen av salt i urin varierer imidlertid mye i løpet av dagen, så det er nødvendig å samle inn urin over hele døgnet for å få et godt estimat på saltinntaket.

Dessuten varierer saltinntaket mye fra dag til dag, så én enkelt urinprøve sier lite om det typiske saltinntaket, noe som er mest avgjørende for helsa. Man må faktisk ta urinprøver i minst en uke for å få et presist mål . Dette blir nesten aldri gjort i store undersøkelser som denne, fordi det er krevende for mange.

En undersøkelse av én av gruppene som var med i denne studien, viste at det faktiske saltinntaket ble underestimert med nesten 2 gram, og mer enn 5 gram hos menn. Det vil si at de som tilsynelatende spiste «lite» salt spiste mye mer enn anbefalt. Metoden som ble brukt for å fastslå saltinntaket i denne studien var derfor ikke god nok til å kunne knyttes til sykdom eller død.

Lavt saltinntak kan være en konsekvens av sykdom

Personene som deltok i denne nye studien hadde alle høy risiko for hjerte- og karsykdom, enten fordi de hadde høyt blodtrykk, diabetes eller flere risikofaktorer. Mange av deltakerne tok blodtrykkssenkende og andre medisiner. Når man involverer syke eller høyrisikopersoner i en kostholdsstudie, er det alltid en fare for at de endrer kostholdet sitt på grunn av sin sykdom. Dette kan få det til å se ut som de blir syke eller dør fordi de spiser for lite salt, når de egentlig spiste lite salt fordi de var syke. Mange kroniske sykdommer påvirker matinntaket negativt, slik at man får i seg for lite næring generelt.

I denne studien så man at de som spiste minst salt også tok mer vanndrivende (blodtrykkssenkende) medisiner. Dette kan ha påvirket saltkonsentrasjonen i urinen, og det kan være et tegn på at disse i utgangspunktet var sykere enn de som spiste mer salt.

Forskerne bak studien har anslått at bare 2-3 prosent av deltakerne spiste mindre enn 5-6 gram salt om dagen, som er anbefalingen. Det er ikke sikkert at de spiste så lite salt fordi de hadde et sunt kosthold, men som sagt fordi de hadde et begrenset matinntak på grunn av bakenforliggende sykdom. Dette betyr ikke at det å redusere saltinntaket i seg selv er skadelig for helsa.

Får sterk kritikk fra eksperter

Etter at studien ble publisert, kom en rekke reaksjoner fra eksperter på salt. Den amerikanske hjerteforeningen (American Heart Association) fordømte studien som «feilslått», og at den ikke gir pålitelig grunnlag for å si at det er farlig å spise mindre salt. Andre forskere omtalte studien som blant annet «bad science» og kunne ikke tro at noe slikt kunne publiseres i et anerkjent medisinsk tidsskrift.

I fjor gjorde Nasjonalt råd for ernæring en utredning om problemstillingen med om det kan være farlig å spise for lite salt. Konklusjonen var at dagens anbefalinger å begrense saltinntaket i befolkningen til 5-6 gram om dagen bør opprettholdes. Rapporten kan leses her: Vurdering av nye studier om saltinntak og helse.

Et saltinntak på 5-6 gram høres lite ut, men det er mye mer enn det folk flest faktisk har behov for. American Heart Association har på sin side gått mer drastisk til verks og anbefalt nesten alle å spise mindre enn 3-4 gram salt (som tilsvarer ca. 1500 milligram natrium). LHL mener imidlertid at et så lavt saltinntak krever at man utelukker mange matvarer, og at dette kan gi risiko for at man får i seg for lite av andre viktige næringsstoffer. Å følge Helsedirektoratets og Verdens Helseorganisasjons anbefaling om maks 5-6 gram salt (en liten teskje) er fornuftig, sammen med et ellers helsefremmende kosthold.

Samtidig følger vi nøye med på forskningen, og vil tilpasse våre anbefalinger etter hvert som kunnskapsgrunnlaget utvikler seg.

LHL ønsker...

  • ...økt tilgjengelighet av mat med mindre salt, både i dagligvarehandelen og på serveringssteder.
  • ...at «normene» for salt i maten endres.
  • ...økt forståelse blant forbrukere om hvor mye salt de spiser, slik at de kan etterspørre mat med mindre salt.

Vi er glade for at matvarebransjen og andre har tatt del i helsemyndighetenes «saltpartnerskap» for å redusere saltinnholdet i maten.

Kilde

  1. Global Sodium Consumption and Death from Cardiovascular Causes. New England Journal of Medicine, 2014.
  2. Associations of urinary sodium excretion with cardiovascular events in individuals with and without hypertension: a pooled analysis of data from four studies. The Lancet, 2016.
  3. Methodological Issues in Cohort Studies That Relate Sodium Intake to Cardiovascular Disease Outcomes. A Science Advisory From the American Heart Association. Circulation, 2014.
  4. Estimating dietary sodium intake in individuals receiving a randomly fluctuating intake. Hypertension, 1982.