Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Sunn livsstil kan forebygge fire av fem hjerteinfarkt

En stor undersøkelse av svenske menn underbygger viktigheten av å følge fem livsstilsråd: Spis sunt, drikk kun moderate mengder alkohol, ikke røyk, vær fysisk aktiv hver dag og unngå å få mye magefett.

Dersom alle hadde fulgt alle disse rådene, kunne 80 prosent av nye tilfeller av hjerteinfarkt ha vært unngått, konkluderer forskerne (1).

Å gå minst 40 minutter hver dag forebygger hjerteinfarkt.

Tidligere har de samme forskerne vist at godt voksne kvinner som oppfylte de samme anbefalingene hadde mer enn 90 prosent lavere risiko for å få hjerteinfarkt i løpet av seks år, sammenliknet med dem som hadde en usunn livsstil (2).

Nå ville forskerne undersøke hvor mye hjertesykdom som kunne vært unngått dersom alle menn hadde hatt et sunt kosthold og en sunn livsstil.

Dersom alle hadde fulgt de fem rådene, kunne 80 prosent av hjerteinfarktene ha blitt forebygget

De omtrent 21 000 mennene i studien var representative for svenske menn mellom 45 og 79 år. Da studien begynte hadde ingen tidligere hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag, kreft eller diabetes. Mennene ble fulgt over en periode på 11 år.

Fem livsstilsfaktorer forebygger infarkt

Deltakerne svarte på spørreskjemaer om kosthold, alkoholforbruk, røykevaner, fysisk aktivitet og midjemål. Menn som ble antatt å ha lav risiko, var de som:

  • ikke røykte
  • gikk eller syklet i minst 40 minutter per dag og trente minst én time i uken
  • drakk mellom 10-30 gram alkohol per dag (tilsvarer høyst to glass vin eller to flasker pils)
  • hadde en livvidde under 95 cm
  • hadde et sunt kostholdsmønster

Et “sunt” kosthold var definert som et kosthold med mye frukt og grønnsaker, belgvekster, nøtter, magre meieriprodukter, grove kornprodukter og fisk, altså i tråd med de rådende kostholdsanbefalingene.

Flere helsefremmende kostholdsråd finner du her.

Også kun godt kosthold hjelper 

Hver mann ble så fulgt opp i gjennomsnittlig 11 år. Alle av de fem nevnte livsstilsfaktorene var direkte knyttet til lavere sannsynlighet for å få hjerteinfarkt i løpet av denne perioden. De som både spiste sunnest og drakk moderate mengder alkohol hadde 35 prosent lavere sjanse for hjerteinfarkt sammen med dem som ikke fulgte noen av rådene.

Å holde seg til alle fem livsstilsråd var på sin side knyttet til hele 86 prosent lavere risiko for å få hjerteinfarkt.

Dessverre var det kun 1 prosent av mennene i denne studien som hadde en ideell risikoprofil. Men selv de som fulgte bare ett eller to råd kom bedre ut enn de som ikke fulgte noen. De som kun hadde et sunt kosthold hadde for eksempel 25 prosent lavere risiko for hjerteinfarkt.

Forskerne beregnet at dersom alle hadde fulgt fire av anbefalingene – et sunt kosthold, moderat alkoholforbruk, ikke røyke og anbefalingene for fysisk aktivitet – ville 64 prosent av hjerteinfarktene ha vært unngått. Dersom alle fulgte alle fem rådene kunne 80 prosent av hjerteinfarktene, eller fire av fem, ha blitt forebygget.

Også blant dem som hadde høyt blodtrykk eller høyt kolesterol var etterlevelse av flere livsstilsråd forbundet med lavere risiko.

Understøtter forebyggingsarbeidet

Rådene virker kanskje trauste og lite kreative, men de er i forskningslitteraturen konsekvent forbundet med lavere risiko for hjerte- og karsykdommer og andre kroniske sykdommer. Dette er altså en effektiv “medisin” med svært få bivirkninger.

Som vi har skrevet om tidligere, er en generell sunn livsstil også forbundet med bedre overlevelse etter et hjerteinfarkt. Det er trolig aldri for sent å gjøre noe.

I en annen stor studie som varte i 16 år, så man at menn som gikk fra en relativt usunn livsstil til å ta til seg minst to sunne levevaner reduserte risikoen for hjertesykdom med nesten 30 prosent (3).

Denne nye studien støtter imidlertid også opp om strategier for fremming av et sunt livsstilsmønster til hele befolkningen.

Kilder