Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Vitamin D ga ikke bedre fysisk kapasitet ved hjertesvikt

D-vitaminmangel er utbredt, men det er for tidlig å si om vitamintilskudd gir bedre prognose for pasienter med kronisk hjertesvikt.

Pasienter med hjertesvikt har ofte mangel på D-vitamin i blodet. Nedsatt fysisk prestasjonsevne er også vanlig ved hjertesvikt fordi hjertet har nedsatt pumpeevne. Er D-vitaminmangel årsaken til dette, og vil D-vitamintilskudd bedre symptomene?

Dessverre finnes det foreløpig lite grunn til å tro det. I en ny studie fra Leeds i England klarte de ikke å påvise noen gunstig virkning på funksjonell kapasitet blant 223 hjertesviktpasienter. De som i ett år fikk en høy dose vitamin D – totalt 100 mikrogram daglig – fikk ikke bedre fysisk funksjon og klarte ikke å gå lenger enn de som fikk en narrepille (placebo). Anbefalt daglig inntak for friske voksne er 10 mikrogram per dag. Er du eldre enn 75 år, anbefales 20 mikrogram per dag.

Pasientene fikk i tillegg optimal medisinsk behandling.

De som fikk D-vitamintilskudd fikk imidlertid noen endringer i funksjonen til hjertets venstre ventrikkel (forkammer) som kan være positive, slik som økt pumpeevne. Hvorvidt disse endringene på sikt gir bedre symptomer eller prognose hos hjertesviktpasienter er foreløpig ikke klart.

Målte gangdistanse

For å måle pasientenes fysiske kapasitet ba de pasientene gå så langt som mulig i løpet av 6 minutter. Denne testen er en indikasjon på arbeidskapasitet i hverdagsaktiviteter. En økning på 50 meter eller mer tolkes som en forbedring, mens en reduksjon på 50 meter indikerer en forverring.

De som deltok i studien hadde alle sub-optimale nivåer av D-vitamin i blodet før studien og hadde ikke brukt D-vitamintilskudd de siste tre månedene før den startet. Optimal D-vitaminstatus er ifølge nordiske ernæringsanbefalinger mer enn 50 nanomol per liter (nmol/liter). Konsentrasjoner under 30 nmol/liter indikerer mangel på D-vitamin.

Les mer her: Anbefaler mer D-vitamin

Samsvarer med tidligere forskning

Dette er ikke første gang en studie ikke har klart å finne noen gunstig virkning av å ta D-vitamin for fysisk funksjon hos hjertesviktpasienter. Store doser med vitamin D forbedret ikke testresultatene på en 6-minutters gangtest eller blant pasienter over 70 år som deltok i en tidligere studie. Det daglige aktivitetsnivået eller pasientenes livskvalitet ble heller ikke forbedret av D-vitamintilskuddet.

I en annen studie ble eldre pasienter med hjertesvikt og lave D-vitaminnivåer i blodet gitt en stor, ukentlig dose med D-vitamin eller placebo i seks måneder. Etter seks måneder hadde de som fikk tilskudd fått bedre D-vitaminstatus, men målene på fysisk yteevne – oksygenopptak, 6 minutters gangtest og muskelstyrke – ble ikke bedre av å ta D-vitaminer.

Resultatene fra denne forskningen tyder på at lave D-vitaminnivåer i blodet er et tegn på nedsatt prestasjonsevne, men at ekstra tilskudd ikke løser problemet.

Det er imidlertid kjent at både utholdenhetstrening og styrketrening for hjertesviktpasienter gir økt arbeidskapasitet, bedre resultat på 6 minutters gangtest og maksimalt oksygenopptak.