Hopp direkte til innhold
Trening og fysisk aktivitet
Tren med LHL

Tren online med LHL! Trimprogram for hjerte- og lungesyke og slagrammede

Mange i høyrisikogruppen for alvorlig covid-19 er nå isolert i sine hjem. Derfor har LHL laget online treningsvideoer med treningstips og øvelser slik at deltagerne får mulighet til å trene hjemme!

Disse online videoene kan gjøre det lettere å holde treningen ved like hjemme.

Hjerte- og lungesyke og slagrammede er i høyrisikogruppen for alvorlig covid-19, og mange er nå isolert hjemme. Derfor er behovet stort for tiltak som kan oppveie uheldige konsekvenser av isolasjon, og som kan bidra til fysisk aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos en sårbar gruppe. Løsningen er online treningsvideoer!

– Dette prosjektet kom i gang på grunn av koronapandemien. Vi begynte å lage filmer på egenhånd, men så utlyste Stiftelsen Dam "Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien", hvor vi kunne søke støtte for å fortsette og lage treningsvideoer av ulike treningsaktiviteter for hjerte- og lungesyke og slagrammede. Filmene skal legges ut på LHLs nettsider og deles på sosiale medier, sier fysioterapeut ved LHL-sykehuset Gardermoen, Ona Eirin Ullmoen Eklund. Hun er og prosjektleder for prosjektet: Tren online med LHL! Trimprogram for hjerte- og lungesyke og slagrammede.

Ona Eirin Ulimoen Eklund

Ona Eirin Ulimoen Eklund

Fysioterapeut

Som utdannet fysioterapeut, personlig trener og sertifisert gruppetreningsinstruktør med mange trening- og gruppetreningskurs, har hun over 10 års erfaring med tilpasning av trening individuelt og ulike gruppetreninger til ulike utfordringer.

Mange er isolerte

Mange i disse diagnosegruppene er nå mer isolerte og begrenset, fordi de er en høyrisikogruppe.

LHL har 250 lokallag hvor normalt over 10 000 mennesker er fysisk aktive igjennom sine lokale tilbud som er drevet av frivillige.

– All denne aktiviteten ble stengt ned veldig fort da korona kom. Mange savner sitt trenings– og aktivitetstilbud. Og selv om samfunnet nå sakte begynner å åpne opp litt igjen, er det for denne gruppen fortsatt mye restriksjoner og ekstra strenge hensyn å ta. Med disse videoene ønsker vi å inspirere til trening både hjemme i stua og også utendørs i små grupper, sier Eklund.

Viktig lavterskeltilbud

Ifølge Eklund har prosjektet som mål å skape et lavterskeltreningstilbud for de som er forhindret fra å oppsøke lokale innen- og utendørstrimtilbud, og å lage en digital møteplass for LHLs lokale frivillige treningsinstruktører (likepersoner) for å gi dem opplæring og motivasjon til å fortsette.

– Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet og trening bedrer både den psykiske og fysiske helsen. Fysisk aktivitet og trening er også for mange en viktig del av behandlingen for å redusere symptomer, bedre funksjonen og livskvaliteten hos den enkelte. Denne treningen er tilpasset diagnosegruppene LHL organiserer og skal være et lavterskeltilbud. Men treningen kan også brukes av andre som ønsker et lavterskel treningstilbud, forteller hun. 

Stor verdi også etter koronaen

Det produseres nå fire forskjellige treningsvideoer:

Jeg håper videoene kan gi inspirasjon til å fortsette treningen, Dette er det første digitale tilbudet LHL har, og vi håper disse kan brukes også etter koronatiden. Mange av medlemmene / deltagerne i gruppene er så dårlige at de ikke kommer seg ut av huset, eller at de bare klarer å komme seg på trening en gang i uken. Disse online videoene kan gjøre det lettere å holde treningen ved like hjemme, sier Eklund.

Tettere kontakt med lokallagene

Hun håper og få til digital livestream, en toveis kommunikasjon med frivillige instruktører i lokallagene.

– Da kan de igjen følge opp sine medlemmer i lokallagene. Prosjektet er støttet av Dam stiftelsen. Den støtten muliggjorde hele prosjektet. Jeg håper dette bare er en start vi kan bygge videre på. Norge er et stort land. Og ved å bli sterkere på nett, gjør det og enklere å ha en tettere kontakt med lokallagene rundt omkring i Norge. Prosjektet gjør at målgruppene våre og mange flere vil få tilgang til treningsvideoer, øvelser og treningstips, og slik inspireres til å gjennomføre lavterskeltrening, avslutter hun.

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM