Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Influensavaksine kan redusere risiko for hjerte- og karsykdom

Hjerte- og lungesyke er blant risikogruppene som anbefales å vaksineres mot sesonginfluensa.

Influensavaksiner ser i tillegg ut til å være forbundet med lavere risiko for hjerteinfarkt og slag, viser en gjennomgang av flere tidligere studier med totalt over 6000 eldre pasienter (1).

Størst nytte for dem som alt har hatt infarkt

Mens 4,7 prosent av de som ikke fikk influensavaksine hadde alvorlige hjerte- og kartilfeller innen ett år etter, var forekomsten blant de som fikk vaksine på kun ca. 3 prosent. Dette høres ikke ut som noen stor forskjell, men det betyr at de vaksinerte faktisk hadde 36 prosent lavere risiko sammenliknet med de ikke-vaksinerte.

De som fra før hadde hatt hjerteinfarkt eller hadde ustabil angina, hadde enda større nytte – de hadde 55 prosent lavere risiko. Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom ble også redusert.

Andre typer studier støtter at hjerteinfarktpasienter oftere har hatt nylig influensa eller lungebetennelse, viser en oversikt fra 2015 (2). I disse studiene så også influensavaksinasjon ut til å redusere risikoen for hjerteinfarkt med rundt 30 prosent.

Høyest forekomst av hjerteinfarkt på vinteren

Studiene kan ikke si noe om hvorfor forebygging av influensa beskytter mot hjerte- og slagrisiko, men én hypotese er at influensainfeksjoner forårsaker betennelsesreaksjoner i hele kroppen, inklusive hjertet og hjernen, og bidrar til blodpropp og dermed et infarkt. Sammenhengen er altså biologisk sett sannsynlig.

Dette kan muligens også forklare hvorfor forekomsten av hjerteinfarkt og slag er høyest om vinteren, når det også er mest influensa og forkjølelse.

Du kan lese mer om influensa og influensavaksine på Folkehelseinstituttets nettsider.