Hopp direkte til innhold

Kolspasienter med aktive pårørende er mer fysisk aktive

Å ha en aktiv pårørende kan bidra til økt fysisk aktivitet for personer med kols.

Pasienter med lungesykdommen kols er ofte mindre fysisk aktive og mer stillesittende enn lungefriske, ettersom sykdommen fører til tung pust og følelse av utmattelse. Det er likevel kjent at det å være fysisk aktiv er gunstig for kolspasienter. Mer aktivitet er faktisk et av behandlingsmålene ved kols.

Les mer her: Alle med kols kan trene.

Sammenliknet med sine pårørende er pasienter med kols mindre fysisk aktive, bekrefter en ny studie fra Nederland av 125 kolspasienter med pårørende (1). Pasientene i studien hadde moderat til svært alvorlig kols (grad 2-4), men hadde ikke hatt forverringer eller vært innlagt på sykehus de siste fire ukene.

Pasientene med kols var mer stillesittende – om lag én time mer per dag – og drev mindre med trening enn sine pårørende. De pårørende oppga mer indre motivasjon til å være i aktivitet – det vil si at de trente fordi de selv likte det og fordi trening i seg selv føles bra. Indre motivasjon er en motsetning til ytre motivasjon, hvor en kanskje bare trener fordi andre sier at en bør gjøre det.

Bare rundt én av seks kols-pasienter kunne regnes som fysisk aktive. Blant pasienter med en aktiv pårørende var imidlertid andelen fysisk aktive 29 prosent. Pasienter med en aktiv pårørende brukte særlig mer tid på middels til høy fysisk aktivitet.

Undersøkelser har også vist at det å involvere familiemedlemmer i lungerehabilitering gjør at både kolspasienter og pårørende takler sykdommen bedre (2).

Pasientene og de pårørende i studien brukte aktivitetsmålere i minst sju dager. Disse målte hvor mye tid som ble brukt i stillesittende tilstand, lett aktivitet og middels til høy fysisk aktivitet. Dersom de hadde minst 30 minutter med middels til høy fysisk aktivitet daglig, ble de vurdert som fysisk aktive.

Det å ha en støttende partner øker også sjansen for å lykkes med livsstilsendring. Les mer: Jobb sammen om sunnere vaner.