LHL

Hopp direkte til innhold

Alle medlemmer registreres som medlemmer ett sted – i LHL

Landsstyret vedtok på sitt møte 17. november at medlemmene i LHL herunder LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi er medlemmer ett sted, LHL. Verving skjer med andre ord kun til LHL.

På lagsbesøk, lagsamlinger og i landsstyremøte har det vært stilt spørsmålstegn ved hvorvidt organiseringen med LHLs nye satsingsområder er hensiktsmessig.

Mange har kommet med tilbakemelding på at ordningen med at man skal være medlem i enten LHL, LHL Hjerneslag eller LHL Astma og allergi kan fremstå som forvirrende. Det er på dette grunnlaget at landsstyret nå har sett på ordningen på nytt.

Landsstyret fattet følgende vedtak:

  1. Medlemmene i LHL herunder LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi er medlemmer ett sted, LHL, og registreres med interesseområder. Verving skjer med andre ord kun til LHL.
  2. LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi integreres fullt ut i LHL, men de fortsetter å bruke egen logo og ha eget materiell, nyhetsbrev og samlinger for å være tydelige i kommunikasjonen mot egne målgrupper.
  3. Bruk av tittelen generalsekretær vurderes og fastsettes av sentralstyret på møtet 15. desember.

Alle medlemmer må registreres med interesseområder

Med landsstyrets vedtak om at alle medlemmer er medlemmer ett sted, blir det enklere å forklare medlemskapet i LHL. For å kunne nå ut til alle målgrupper med diagnosetilpasset informasjon og relevante tilbud og ha oversikt over hvor mange vi representerer i de ulike grupper, er det viktigere enn noen gang at alle medlemmer blir registrert med interesseområder.

LHL jobber nå med å gjøre opplegget rundt registrering av interesseområder enda tydeligere både i vervemateriell generelt og på lhl.no. Når dette er klart vil det bli sendt ut nærmere informasjon om dette.

Fortsatt målrettet arbeid og tilbud til de nye målgruppene

LHL Hjerneslag og LHL Astma og allergi integreres fullt ut i LHL, men de fortsetter å bruke egen logo og ha eget materiell, nyhetsbrev og samlinger for å være tydelige i kommunikasjonen mot egne målgrupper. Det er med andre ord ingen endring i satsingen på disse områdene.

Mange lag er godt i gang med å henvende seg til LHLs nye målgrupper. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter som planlagt nettopp for å utvikle tilrettelagte tilbud som oppleves som relevante for mennesker som er rammet av hjerneslag og astma og allergi.

Spørsmål om landsstyrets vedtak

Lag som har spørsmål om landsstyrets vedtak kan rette disse til:

Spørsmål om medlemskap:

LHLs medlem- og giverservice

For spørsmål om medlemskap, verving av medlemmer, gaver:

Åpen mandag–fredag, kl. 09.00–15.00

Telefon: 67 02 38 00

E-post: medlem@lhl.no

E-post: medlem@lhl.no

Spørsmål om LHL Hjerneslag:

Kontakt generalsekretær i LHL Hjerneslag Tommy Skar på e-post tommy.skar@lhl.no eller telefon 905 06 449

Spørsmål om LHL Astma og allergi:

Kontakt generalsekretær i LHL Astma og allergi Helle Grøttum på e-post helle.grottum@lhl.no eller telefon 996 24 139