Hopp direkte til innhold

Vær oppmerksom på svindelforsøk! - og sjekk gjerne en ekstra gang! Ikke betal hvis du mottar e-post som ber deg betale raskt, selv om det tilsynelatende ser ut til å være sendt fra en i lokallaget, eller i LHL. Les mer om svindel mot organisasjoner, og våre tips til nettvett.

Anbefalinger knyttet til Covid-19

Viktig melding

Anbefalinger knyttet til Covid-19

LHL oppfordrer fortsatt fylkesstyrer og lokallag til å utvise stor forsiktighet da mange av LHLs målgrupper har forhøyet risiko for alvorlige følger av Covid-19.

Det skjer stadige endringer i anbefalingene og retningslinjene fra myndighetene knyttet til smittevern og Covid-19. Vi kommer med oppdaterte anbefalinger når det skjer endringer.

Lokal koronainformasjon: Finn din kommune i oversikten for å se hvilke lokale tiltak, råd og regler som gjelder: kommunenes egen koronainformasjon (helsenorge.no).

Vaksine

LHL anbefaler at alle tar imot tilbud om vaksine!
(unntatt de som av medisinske årsaker ikke kan)

For arrangementer i LHL anbefales det å sette som krav at deltakerne følger vaksineprogrammet.
(De som ikke kan ta vaksine på grunn av medisinske årsaker, oppfordres til å avklare deltakelse med lege og lokallaget.)

Aktiviteter i lagene

Med bakgrunn i Helsedirektoratets veileder anbefaler LHL:

Innendørs aktiviteter

Styremøter og andre arbeidsmøter kan gjennomføres fysisk, men vi anbefaler å gjennomføre digitalt eller på telefon.

For møter og arrangementer innendørs:

 • maks 20 personer
 • 1 meters avstand.

Trening innendørs kan gjennomføres, slik:

 • maks 20 personer
 • 2 meters avstand (LHL anbefaler ekstra avstand for at de som deltar på treningsgrupper skal føle seg trygge.)

Utendørs aktiviteter

Helsedirektoratets anbefalinger åpner for at voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt.

 • Husk 1 meters avstand.

Smittevernregler:

 • vask hendene jevnlig og grundig
 • hold god avstand til andre, minimum 1 meter
 • bruk papirlommetørkle eller albuen ved hosting og nysing
 • unngå håndhilsning
 • hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer på sykdom

Årsmøter i 2022

Landsmøtet skal nå gjennomføres årlig, dette ble vedtatt på landsmøtet 2021.

Smittesituasjonen og usikkerheten skaper både utfordringer for tilbudet vi gir til våre medlemmer, og det utfordrer organisasjonsdemokratiet.

Våre tillitsvalgte og frivillige har gjennom pandemien vist seg som pragmatiske og løsningsorienterte. Dette trenger vi i tiden fremover også. Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg, og derfor må vi finne løsninger for hvordan vi kan gjennomføre våre demokratiske prosesser i denne perioden.

Oppsummert:

 • Frister iht. vedtekene utsettes pga. smittesituasjonen
 • Lokallag: fysisk årsmøte innen utgangen av mai, eller digitalt så snart som mulig
 • Fylkesstyre: årsmøte innen utgangen av april

Årsmøter for lokallag

Vedtektene sier at

 • lokallagene skal holde årsmøte innen utgangen av februar,
 • fylkesstyrene skal holde årsmøtet innen utgangen av mars
 • landsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni.

I vedtektenes § 12 står det at landsmøtet kan avholdes digitalt dersom situasjonen tilsier det.

De fleste lokallagene er avhengig av å kunne møtes fysisk for å kunne gjennomføre årsmøtet. Da dette etter all sannsynlighet ikke vil være gjennomførbart før utgangen av februar på grunn av nasjonale og lokale smitteverntiltak, er det nødt til å gjøres et unntak fra vedtektenes § 9 om tidspunkt for årsmøte.

Sentralstyret åpnet i 2021 for at lagene selv fastsetter tidspunkt for gjennomføring av årsmøte når smittevernregler gjør dette mulig. Mange lokallag har ikke hatt årsmøte på lang tid og det er ønskelig at lokallagene får gjennomført sine årsmøter innen utgangen av mai. De lokallagene som er trygge på at de kan gjennomføre årsmøtet digitalt – både teknisk og demokratisk forsvarlig – kan gjøre det.

Dersom lokallagsstyret finner det uhensiktsmessig å gjennomføre årsmøte innen utgangen av mai, kan styret forlenge sin virkeperiode til et ordinært årsmøte kan gjennomføres.

Husk:

 1. For de lokallagene som utsetter årsmøtene til etter utgangen av februar, skal styret utpeke representant til fylkesårsmøtet og to vararepresentanter i nummerert rekkefølge.
 2. Lokallagsstyrene skal også nominere representant til LHLs landsmøte og to vararepresentanter i nummerert rekkefølge.
 3. Nominasjonene til representanter på LHLs landsmøte sendes fylkets valgkomité innen utgangen av februar.

Årsmøte i fylkesstyrer

Vi både håper og ønsker at det kan holdes fysiske årsmøter i fylkene, men vi må planlegge for at det kan bli nødvendig å avholde møtene digitalt. Erfaringene fra de siste årene viser at LHL har gode forutsetninger for å gjennomføre digitale årsmøter på fylkesnivå.

Fristen for å gjennomføre årsmøtene i fylkene settes til utgangen av april. Grunnen til det er at valg av landsmøterepresentanter må være avklart innen den tid.

Simen Brændhaugen

Organisasjonssjef
LHL
91 15 45 29