Hopp direkte til innhold

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen! Søk afasi-midler.

E-post: Slik får du tilgang til e-post, endrer passord og glemt passord

Viktig melding

Anbefalinger knyttet til Covid-19

Aktivitet i lokallagene kan gjenopptas, følg smittevernrådene og vis hensyn.

Helsemyndighetene har fra 1. februar gjort betydelige lettelser i tiltakene knyttet til Covid-19. Dette gir endelig mulighet for etterlengtet aktivitet i lokallagene.

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper. Det betyr at trimgruppene i LHL kan gjenopptas, men fortsatt skal man ta hensyn til de generelle smittevernrådene.

Det er ikke lenger antallsbegrensninger på møter og arrangementer. Likevel skal det være mulig å holde 1 meters avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand eller tilsvarende. Også i denne sammenheng skal man følge smittevernrådene:

 • praktiser god hånd- og hostehygiene
 • hold god avstand til andre, minimum 1 meter
 • unngå håndhilsning
 • hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer på sykdom

LHL anbefaler at alle tar imot tilbud om vaksine!
(unntatt de som av medisinske årsaker ikke kan)

LHL mener vaksinene har reddet mange liv blant våre medlemmer og at fortsatt vaksinering vil redde liv. Myndighetene har i stor grad sluppet opp på tiltak og vil la omikron vandre gjennom befolkningen. På bakgrunn av dette vurderer LHL det nå ikke som forholdsmessig å anbefale at deltakelse på LHLs arrangementer skal være forbeholdt personer som er vaksinert.

Omikronvarianten av viruset gir generelt mindre sykdom, men er svært smittsomt. Situasjonen vil være særlig krevende for personer med alvorlig sykdom, som f.eks. uttalt hjertesvikt, de som bruker oksygen eller de som går på immundempende medisin. Her vil mange for egen del fortsette med strengere smitteverntiltak.

LHL oppfordrer fortsatt fylkesstyrer og lokallag til å utvise forsiktighet da mange av LHLs medlemmer har forhøyet risiko for alvorlige følger av Covid-19.

De som har alvorlig sykdom bør avklare med sin fastlege om de av medisinske grunner bør følge strengere smitteverntiltak enn befolkningen for øvrig, herunder deltakelse på sosiale arrangementer og foreningsarrangementer.

Alle andre kan hjelpe til med å delta i vaksinasjonsprogrammet og følge de generelle smittevernrådene.

Lokal koronainformasjon: Finn din kommune i oversikten for å se hvilke lokale tiltak, råd og regler som gjelder: kommunenes egen koronainformasjon (helsenorge.no).

Årsmøter i 2022

Landsmøtet skal nå gjennomføres årlig, dette ble vedtatt på landsmøtet 2021.

Smittesituasjonen og usikkerheten skaper både utfordringer for tilbudet vi gir til våre medlemmer, og det utfordrer organisasjonsdemokratiet.

Våre tillitsvalgte og frivillige har gjennom pandemien vist seg som pragmatiske og løsningsorienterte. Dette trenger vi i tiden fremover også. Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg, og derfor må vi finne løsninger for hvordan vi kan gjennomføre våre demokratiske prosesser i denne perioden.

Oppsummert:

 • Frister iht. vedtekene utsettes pga. smittesituasjonen
 • Lokallag: fysisk årsmøte innen utgangen av mai, eller digitalt så snart som mulig
 • Fylkesstyre: årsmøte innen utgangen av april

Årsmøter for lokallag

Vedtektene sier at

 • lokallagene skal holde årsmøte innen utgangen av februar,
 • fylkesstyrene skal holde årsmøtet innen utgangen av mars
 • landsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni.

Landsmøtet kan avholdes digitalt dersom situasjonen tilsier det (vedtektene § 12).

De fleste lokallagene er avhengig av å kunne møtes fysisk for å kunne gjennomføre årsmøtet. Da dette etter all sannsynlighet ikke vil være gjennomførbart før utgangen av februar på grunn av nasjonale og lokale smitteverntiltak, er det nødt til å gjøres et unntak fra vedtektenes § 9 om tidspunkt for årsmøte.

Sentralstyret åpnet i 2021 for at lagene selv fastsetter tidspunkt for gjennomføring av årsmøte når smittevernregler gjør dette mulig. Mange lokallag har ikke hatt årsmøte på lang tid og det er ønskelig at lokallagene får gjennomført sine årsmøter innen utgangen av mai. De lokallagene som er trygge på at de kan gjennomføre årsmøtet digitalt – både teknisk og demokratisk forsvarlig – kan gjøre det.

Dersom lokallagsstyret finner det uhensiktsmessig å gjennomføre årsmøte innen utgangen av mai, kan styret forlenge sin virkeperiode til et ordinært årsmøte kan gjennomføres.

Husk:

 1. For de lokallagene som utsetter årsmøtene til etter utgangen av februar, skal styret utpeke representant til fylkesårsmøtet og to vararepresentanter i nummerert rekkefølge.
 2. Lokallagsstyrene skal også nominere representant til LHLs landsmøte og to vararepresentanter i nummerert rekkefølge.
 3. Nominasjonene til representanter på LHLs landsmøte sendes fylkets valgkomité innen utgangen av februar.

Årsmøte i fylkesstyrer

Vi både håper og ønsker at det kan holdes fysiske årsmøter i fylkene, men vi må planlegge for at det kan bli nødvendig å avholde møtene digitalt. Erfaringene fra de siste årene viser at LHL har gode forutsetninger for å gjennomføre digitale årsmøter på fylkesnivå.

Fristen for å gjennomføre årsmøtene i fylkene settes til utgangen av april. Grunnen til det er at valg av landsmøterepresentanter må være avklart innen den tid.

Simen Brændhaugen

Simen Brændhaugen

Organisasjonssjef
91 15 45 29

Kan bistå med brukermedvirkning.