Hopp direkte til innhold

Vær oppmerksom på svindelforsøk! - og sjekk gjerne en ekstra gang! Ikke betal hvis du mottar e-post som ber deg betale raskt, selv om det tilsynelatende ser ut til å være sendt fra en i lokallaget, eller i LHL. Les mer om svindel mot organisasjoner, og våre tips til nettvett.

Les om LHLs landsmøte 2021

Viktig melding

Covid-19 og gjennomføring av årsmøter

Informasjon fra LHLs sentralstyre om gjennomføring av årsmøter.

Årsmøter i lokallag

For mange lokallag er det problematisk å gjennomføre fysiske årsmøter innen utgangen av mai. Sentralstyret åpner derfor opp for at lagene selv fastsetter tidspunkt for gjennomføring av årsmøte når lokale smittevernregler gjør dette mulig.

Dersom lokallagsstyret finner det uhensiktsmessig å gjennomføre årsmøte i år, kan styret forlenge sin virkeperiode til tidspunkt for ordinært årsmøte i 2022. Dette forutsetter at lokallagets medlemmer ikke krever at det gjennomføres årsmøte i henhold til vedtektene § 8 når det lar seg gjøre ut fra smittevernhensyn. Et krav om ekstraordinært årsmøte må fremsettes av minst 1/3 av lagets medlemmer.

Dokumentarkiv på Min side

Alle lokallag må snarest, og senest innen 1. juni laste opp

  • Årsregnskap 2020
  • Årsberetning 2020

Lokallag som har gjennomført årsmøte må også laste opp

  • Årsmøteprotokoll
  • Melding om valg

Alternativt kan dokumentene sendes til eller til LHLs postadresse. 

Dokumentarkiv Min side

Fylker med egen økonomi må også laste opp alle årsmøtedokumenter til Min Side innen 1. juni for eventuelt å kunne være med i søknad om momskompensasjon for 2020.

Årsmøter i fylkene

Sentralstyret er kjent med at flere fylker har gjennomført digitalt årsmøte og oppfordrer alle fylker til å gjennomføre årsmøtet sitt digitalt.
Dette er også en god forberedelse til gjennomføring av digitalt landsmøte i oktober.

Fylkesutvalg i fylker med få lag og korte reiseavstander kan om det er mulig ut fra lokale smittevernhensyn arrangere fysisk årsmøte. Et fysisk årsmøte bør være uten overnatting og uten observatører slik at det ikke er flere enn nødvendig tilstede på møtet.

Det åpnes opp for at fylkesutvalg som ønsker det, kan forlenger sin virkeperiode til tidspunkt for ordinært årsmøte i 2022.
Dette forutsetter at lokallagene i fylket ikke krever at det gjennomføres årsmøte i henhold til vedtektene § 10 når dette lar seg gjøre ut fra smittevernhensyn. Et krav om ekstraordinært årsmøte må fremsettes av minst 1/3 av lokallagene.

Har spørsmål angående interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag? Ta kontakt med kontaktperson for fylket eller:

Stig Terje Tolo

Stig Terje Tolo

Avdelingsleder organisasjon og helsefag
95 16 13 96

Kan bistå med interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag.

Mari Larsen

Mari Larsen

Assisterende generalsekretær
97 73 03 02

Kan bistå med spørsmål om interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag.