Hopp direkte til innhold

Vær oppmerksom på svindelforsøk! - og sjekk gjerne en ekstra gang! Ikke betal hvis du mottar e-post som ber deg betale raskt, selv om det tilsynelatende ser ut til å være sendt fra en i lokallaget, eller i LHL. Les mer om svindel mot organisasjoner, og våre tips til nettvett.

Les om LHLs landsmøte 2021

Viktig melding

Forholdet mellom LHL, LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag

LHLs administrasjon får en del spørsmål om de nye organisasjonene LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag, medlemskap og demokratiske rettigheter i de nye organisasjonene og bruk av tittelen generalsekretær. Her følger svar på noen av de vanligste spørsmålene.

Hvorfor er LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag opprettet som egne organisasjoner. Kunne ikke dette arbeidet blitt utført som en del av LHL slik blant annet hjertesykdom og kols blir ivaretatt i dag?

De nye områdene kunne godt blitt ivaretatt og jobbet med innenfor den tradisjonelle LHL strukturen. Derfor var det ikke et åpenbart valg at de nye områdene skulle etableres som "egne" organisasjoner. Grunnen til at LHL landet på at de nye virksomhetsområdene skulle fremstå som egne organisatoriske enheter innenfor LHL var at de lettere kunne løftes frem i markedsføring og synliggjøring og at pasienter, myndigheter og andre ikke skulle være i tvil om hva avsenderen av budskapet sto for.

Dette mener vi så langt har fungert meget godt og begge de nye organisasjonene har oppnådd mye synlighet og opparbeidet seg betydelig respekt i fagmiljøene.

Hvordan får de som er medlemmer av de nye organisasjonene utøvd sine demokratiske rettigheter – de nye organisasjonene har ingen organisasjonsstruktur?

LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag er tilsluttede organisasjoner i henhold til LHLs vedtekter. De som er medlemmer i disse organisasjonene får sine demokratiske rettigheter ivaretatt gjennom LHLs medlemsorganisasjon. Det er dermed lokallagene som fungerer som organisatorisk enhet der de demokratiske rettighetene tilknyttet medlemskapet også i de nye organisasjonene utøves. Derfor får lokallagene samme andelen av kontingenten fra medlemmene i de nye organisasjonene som de gjør med medlemmene av LHL.

Teller medlemmene dobbelt – dvs. både i de nye organisasjonene og i LHL?

Nei, medlemskap teller bare en gang. Men, medlemmene i LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag teller også som medlem i LHL. I LHLs totale medlemstall er medlemmene i de nye organisasjonene regnet med.

Kan man være hovedmedlem i en organisasjon f.eks. LHL Hjerneslag og knytte et familiemedlem til dette medlemskapet som husstandsmedlem i f.eks. LHL?

Nei, husstandsmedlemskapet må følge hovedmedlemskapet. Om man i familien ønsker å være tilknyttet ulike deler av LHL bevegelsen gjennom medlemskap må man derfor tegne hovedmedlemskap.

Hvorfor bruker LHL generalsekretærtittelen også i de nye organisasjonene. Det er forvirrende og LHL har vel ikke tre generalsekretærer?

Vi skjønner at dette kan oppleves forvirrende. Samtidig er det tittelen generalsekretær som er den vanlige tittelen på øverste administrative leder i frivillige organisasjoner. Vi var innom titler som daglig leder, direktør, leder, sjef osv. før vi landet på at det i den eksterne kommunikasjonen mot pasienter, faglige og politiske myndigheter og journalister var mest hensiktsmessig å bruke en tittel som gav riktige assosiasjoner selv om dette kunne føre til litt forvirring internt i LHL.

Internt i LHL rapporterer generalsekretærene i LHL Astma og allergi og LHL Hjerneslag i linje til LHLs generalsekretær som i sin tur rapporterer til LHLs sentralstyre.