Hopp direkte til innhold

Hvilke lokale tiltak kan lokallaget tenke seg å gå i gang med i 2021- og trengs det midler til arbeidet?

Selv om lokale aktiviteter i LHL er satt på vent i disse koronatider så oppfordres lokallaget til å samle idéer til framtidige lokale tiltak som det kan være aktuelt å realisere med Ekspress-midler fra Stiftelsen Dam.

Det elektroniske søknadsskjemaet for høstens søknadsrunde åpner 2. juni, men allerede nå kan dere ta en prat med Irene Steinsvik i LHLs administrasjon og lufte idéer dere måtte ha.

Irene Steinsvik

Irene Steinsvik

Prosjektrådgiver

Tlf: 957 06 313

Kan bistå med søknader og prosjekter til Stiftelsen DAM.

I denne søknadsrunden vil det primært være snakk om støtte til lokale prosjekter som kan gjennomføres i 2021. Det kan søkes fra 5 000–30 000 kroner i støtte til tiltak som kan bidra til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

Les mer og se utlysningstekst

Husk: Mange mindre prosjekter kan gjennomføres på tross av smitteverntiltak; som for eksempel helsefremmende tiltak som å utbedre tursti eller bygge gapahuk.