Hopp direkte til innhold

Vær oppmerksom på svindelforsøk! - og sjekk gjerne en ekstra gang! Ikke betal hvis du mottar e-post som ber deg betale raskt, selv om det tilsynelatende ser ut til å være sendt fra en i lokallaget, eller i LHL. Les mer om svindel mot organisasjoner, og våre tips til nettvett.

Les om LHLs landsmøte 2021

Viktig melding

Kursrapportering til Funkis for sommer og høstsemester

Mange kurs fra juni til utgangen av november er ikke rapportert enda.

Funkis har minnet oss om frister for kursrapportering som gjelder ut året:

  1. Kurs fra sommersemesteret (juni til og med august) 2020 skal være avsluttet i KursAdmin innen 30. november 2020.
  2. Kurs gjennomført i høstsemesteret (september til og med november) skal være avsluttet i KursAdmin innen 15. desember 2020.

Hiv dere rundt å få kursene for sommer- og høstsemesteret sluttrapportert. Ved behov for hjelp bruk fylkesstudielederen.

LHLs kursoversikt så langt i 2020 viser en halvering i antall kurs, studietimer og deltakere, i forhold til det gode studieåret vi hadde i 2019.

Det skyldes selvfølgelig nedstenging av mange kursaktiviteter på grunn av Covid-19 og smittesituasjonen. I oversikten under mangler innrapportering fra mange kurs i sommer og høst. Så situasjonen er ikke helsvart.

  Ant. kurs Ant. timer Ant. deltakere Tilskudd
2016 1 626 45 523 14 573 7 065 929
2017 1 766 50 366 14 374 7 328 535
2018 1 882 47 854 15 074 7 225 035
2019 2 152 55 457 16 648 8 147 538
2020 1 085 22 123 8 366 2 614 505

Mange lag ha vært flinke til å trekke treningsaktivitetene sine utdørs, det har gitt mange kurstimer. Tusen takk for all kreativitet. Fortsett med det også inn i det nye året. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare.

Husk å registrere all aktivitet over 8 timer i KursAdmin.
Det er viktig at vi får i gang studietimene. Som dere ser kreves det mer tilrettelegging enn tidligere, minner derfor om at dere kan søke tilretteleggingstilskudd opp til 3000 kroner for å dekke eventuelle kostnader.

Les mer på Tilskudd til opplæring og aktivitet

Har spørsmål angående interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag? Ta kontakt med kontaktperson for fylket eller:

Stig Terje Tolo

Stig Terje Tolo

Avdelingsleder organisasjon og helsefag
95 16 13 96

Kan bistå med interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag.

Mari Larsen

Mari Larsen

Assisterende generalsekretær
97 73 03 02

Kan bistå med spørsmål om interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag.