LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

LHL ber lokallag innstille aktivitet pga. koronavirus

LHL organiserer mennesker som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av korona. Derfor ble det torsdag 5. mars sendt ut informasjon til tillitsvalgte om at sentralstyret har vedtatt at  planlagte møter, kurs og samlinger i LHL sentralt sin regi utsettes inntil videre.

Sentralstyret henstilte samtidig lokallag og fylkesutvalg om å gjøre en vurdering når det gjelder gjennomføring av egne arrangementer. Vi har mottatt en rekke henvendelser fra tillitsvalgte som synes det er krevende å gjøre disse vurderingene og ønsker at LHL kommer med tydeligere råd til lokallagene. Dette kombinert med at smitteforekomsten i Norge er økende gjør at LHL nå vil råde alle lokallag til å innstille sine aktiviteter.

LHL anbefaler at alle lokallag innstiller sine aktiviteter. Dette omfatter f. eks. temamøter, sosiale arrangementer og treningsgrupper.  Det anbefales at allerede planlagte samlinger avlyses. I den forbindelse er utsendelse av SMS via Min side et godt alternativ.
 
Videre anbefales det at tillitsvalgte fra LHL ikke møter på årsmøter i regi av paraplyorganisasjoner LHL er medlem av. 

LHL skal delta på et møte i Helsedirektoratet i morgen (onsdag 11. mars) om korona og risikogrupper. LHL vil i dette møtet fremføre budskap om at vi forventer tydeligere informasjon til risikogrupper. Vi vil komme tilbake med oppdatert informasjon dersom det er noe å videreformidle fra dette møtet.

Les mer på Koronavirus: Råd og informasjon til risikogrupper

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med organisasjonsavdelingen.

Fylkesutvalg og lokallag

For spørsmål om fylkesutvalg, lokallag, likepersonstjeneste og aktiviteter:

Kontaktpersoner