LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

LHLs lokallag kan åpne for utendørs tilbud til medlemmene

Sentralstyret i LHL vurderer det slik at lagene kan starte en gradvis åpning av utendørs tilbud til medlemmer. Når det gjelder innendørs aktivitet, herunder møter, anbefales det ikke å gjenoppta dette på nåværende tidspunkt.

I og med at LHL først og fremst samler deltagere i risikogruppene, skal utendørs tilbudene tilrettelegges på følgende måte:

 1. All aktivitet skal foregå utendørs.
 2. Det skal legges til rette for at deltakere i trim-/turgrupper skal deles opp i grupper på 5 med en ansvarlig gruppeleder. Det kan være maks 2 grupper som deltar samtidig i tillegg til triminstruktør/turleder.
 3. Gruppene på 5 skal bestå av de samme 5 personene over tid.
 4. Gruppeleder i gruppen på 5 er ansvarlig for at deltakerne i gruppen til enhver tid holder minst 1 meter avstand.
 5. Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 6. Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 7. Deltakerne skal ikke dele utstyr.
 8. Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks god tilgang på Antibac eller rutine for grundig håndvask før og etter aktiviteten.
 9. Deltakere som ikke er i samme husstand bør ikke bruke felles bil til/fra aktiviteten.
 10. Deltakerne bør ikke benytte kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra aktiviteten.
 11. Deltakere kan ikke delta om de har feber eller andre symptomer.

 

Husk å registrere all aktivitet over 8 timer i KursAdmin.
Det er viktig at vi får i gang studietimene. Som dere ser kreves det mer tilrettelegging enn tidligere, minner derfor om at dere kan søke tilretteleggingstilskudd opp til 3000 kroner for å dekke eventuelle kostnader.

Les mer på Tilskudd til opplæring og aktivitet

Sentralstyret vil berømme lag og fylkesutvalg for engasjementet for medlemmene i en vanskelig tid. Vi vet alle hvor mye LHLs aktiviteter betyr for våre medlemmer. Mange har nå siden midten av mars vært fratatt sin viktigste sosiale arena og motivasjon for å komme seg ut på tur.

Vi minner også om vårt trimtilbud på video. Og anbefaler medlemmer og andre til fortsatt å bruke dette.

På regjeringens pressekonferanse den 7. mai ble det åpnet for at trening og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand.

Når det gjelder LHL er det slik at våre målgrupper og deltagere på trimaktiviteter i all hovedsak er i risikogruppen for Covid-19. Reglene fra Helsedirektoratet som det vises til ovenfor er utarbeidet for befolkningen generelt, og altså ikke for risikogrupper.

Fordi LHL organiserer aktivitet for mennesker i risikoutsatte grupper har LHLs råd til lagene frem til nå vært at all aktivitet i regi av LHL bør innstilles inntil videre. Når samfunnet nå sakte men sikkert åpnes opp igjen, er det naturlig at LHL gjør en ny vurdering av dette.

Les også:  Oppdaterte og justerte råd til risikogrupper