LHL

Hopp direkte til innhold

Ny kontaktpersonordning

Vi går bort fra at fylkene har egen kontaktperson fra administrasjonen. Det vil si at spørsmål knyttet til vedtekter, interessepolitikk, drift av fylkesutvalg og lokallag, nå stiles til enten organisasjonssjef Stig Terje Tolo eller assisterende generalsekretær Mari Larsen.

For mer informasjon og andre kontaktpersoner se egen side: Kontaktpersoner