LHL

Hopp direkte til innhold

Nye regler om dekning av reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp

1. oktober kommer det nye regler om dekning av reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp.

Den viktigste endringen er at er reisen kortere enn 300 km en vei, dekkes reiseutgiftene med 2,20 per km. Dette gjøres uavhengig av hvilket transportmiddel som benyttes. Et unntak gjelder når det benyttes passasjerbåt eller hurtigrute. Da dekkes kostnaden ved bruk av båt.

Bompenger, parkering, piggdekkavgift, fergeavgift, dekkes kun ved øyeblikkelig hjelp, når behandler attesterer på at pasienten av helsemessige grunner må bruke bil eller pasientreisekontor eller andre med myndighet attesterer at manglende rutetransport gjør det nødvendig med bruk av bil.

Er avstanden fra oppholdsstedet til behandlingsstedet mindre enn 10 km, eller det kan benyttes lokal minstetakst eller enhetstakst, dekkes ikke reiseutgiftene. Men her er det gjort unntak ved øyeblikkelig hjelp og når behandler attesterer på at det er nødvendig for pasienten å bruke drosje eller bil.

Det innføres også en elektronisk selvbetjeningsløsning gjennom helsenorge.no. Når denne brukes er det ikke nødvendig å legge med oppmøtebekreftelse. Denne innhentes av Pasientreiser.